Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instrumentkännedom

Skapad 2016-03-09 12:13 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Kännedom om olika instrument och instrumentgrupper inom symfoniorkester.
Grundskola 8 Musik

Arbetsområde där vi tittar på olika instrument och instrumentgrupper.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

  • Gr lgr11
    Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Kopplingar till läroplan

  • Mu  7-9
    Musikens sammanhang och funktioner Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.

Konkretiserade mål

  1. Kunna se och höra skillnaden mellan olika instrument och instrumentgrupper
  2. Ge flera exempel på instrument inom samma instrumentgrupp. 

 

Arbetssätt

Arbetet sker i form av grupparbete.

Varje grupp förbereder, genom egen efterforskning, en redovisning kring sin instrumentgrupp och de olika instrument som ingår i den.

I redovisningen ska bild och ljudexempel som beskriver de olika instrumenten finnas med.

Varje grupp gör en Power-pointpresentation, där faktainnehåll och muntlig redovisning ska planeras.

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att på lektionerna vara delaktig i grupparbetet, samt i diskussioner och samtal.
Du ska visa dina kunskaper genom att utforska kring olika instrument/instrumentgrupper.
Du ska visa dina kunskaper genom att delta vid en muntlig redovisning.

Matriser

Mu
Kunskapskrav musik

Dessa förmågor har du visat i instrumentkännedom

E
C
A
Eleven kan med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper
Eleven kan med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper
Eleven kan med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper
Eleven kan med viss säkerhet beskriva instrumentens funktion i olika sammanhang.
Eleven kan med relativt god säkerhet beskriva instrumentens funktion i olika sammanhang.
Eleven kan med god säkerhet beskriva instrumentens funktion i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: