Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgården åk 1 vt-16

Skapad 2016-03-09 14:00 i Prästslättsskolan Karlshamn
Grundskola 1 Svenska SO (år 1-3) NO (år 1-3) Svenska som andraspråk

Under några veckor ska du få arbeta med bondgårdens djur och lära dig om vad man gör på en bondgård. 

Innehåll

Kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • NO
  Syfte - Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Mål för arbetsområdet

Du ska få lära dig ...

 • att jämföra bondgården förr och nu ex. redskapen
 • att beskriva ko, gris, häst, får och höns med rätt innehållsord ex. djurets delar, läte  
 • att namnge djurfamiljen, hona, hane, unge (innehållsord)
 • vad vi får från de olika djuren
 • att dokumentera med hjälp av text och bild

Undervisning

Du ska få lära dig genom att:

 • göra ett besök på Naturbruksdagen
 • läsa faktatexter
 • skriva egna faktatexter med hjälp av tankekarta/stödord
 • förtydliga dina texter med bild
 • se film
 • sjunga

Kommer att bedöma

 

 • hur du kan namnge djurfamiljerna
 • hur du kan berätta om vad vi får från djuren

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: