Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma åk 2 Prima kapitel 6-7

Skapad 2016-03-09 14:24 i Prästslättsskolan Karlshamn
Grundskola 2 Matematik

Det fina med matematik är att ju mer matte du kan desto mer tillfällen dyker upp där du har nytta av den.

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Du ska få lära dig ...

 

 • jämföra och beskriva geometriska objekt
 • storleksordna tal upp till 1000
 • addition i talområdet 0 -100 med tiotalsövergång, till exempel 18+6 
 • använda miniräknare

 

 

Du kommer att lära dig genom att ...

 

 • laborera
 • spela spel
 • redovisa hur vi tänker med hjälp av matteord
 • samtala om olika strategier vid huvudräkning och problemlösning. Hur tänker du?
 • arbeta i vår matematikbok

Matriser

Ma
PRIMA kapitel 6

TALUPPFATTNING

Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Talområdet 0-100
Du förstår och kan räkna addition med tiotalsövergång.
Talområdet 0 - 1000
Du kan storleksordna tal upp till 1000
Geometriska objekt
Du kan jämföra och beskriva de geometriska objekten kub, rätblock, pyramid och prisma.
Miniräknaren
Du kan använda miniräknarens funktioner för att räkna fram summa eller differens.

Kapitel 7 Taluppfattning
Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Talområdet 0-1000
Du förstår och kan räkna addition med hjälp av de olika talsorterna (ental, tiotal, hundratal)
Du använder laborativt material när du räknar addition med de olika talsorterna (ental, tiotal, hundratal).
Du förstår och kan räkna addition med hjälp av de olika talsorterna (ental, tiotal, hundratal).
Överslagsräkning 0-1000
Du kan avrunda tal till närmaste tiotal.
Du avrundar tal till närmaste tiotal med hjälp av laborativt material och lärarstöd.
Du kan avrunda tal till närmaste tiotal.
Addition med uppställning
Du kan använda uppställning som en skriftlig metod för att räkna addition.
Du använder laborativt material för att förstå talsorterna när du använder uppställning som metod för att räkna addition.
Du kan använda uppställning som en skriftlig metod för att räkna addition.
Algebra
Du kan fortsätta på ett givet talmönster och givna geometriska mönster.
Du kan med lärarstöd se och fortsätta på ett givet talmönster och givna geometriska mönster.
Du kan fortsätta på ett givet talmönster och rita färdigt geometriska mönster.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: