Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2016-03-09 14:49 i Maria Parkskolan Helsingborg
Vi kommer att arbeta med judendom, kristendom och islam. Du kommer att undersöka och lära dig mer om de tre olika religionerna.
Grundskola 2 Religionskunskap

Vi kommer att arbeta med judendom, kristendom och islam. Du kommer att undersöka och lära dig mer om de tre olika religionerna.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen.
Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 •  Delta i samtal som handlar om olika religioner.
 •  Beskriva några platser för religionsutövning
 •  Ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från de tre religionerna kristendom,islam och judendom.

Kopplingar till läroplan

 • Re   3
  Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
 • Re   3
  Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Undervisning

 • Vi kommer att se filmer
 • Samtala om skilnader/likheter mellan de tre religionerna
 • Arbeta med de olika religionernas symboler, högtider och centrala berättelser.

 

 

Matriser

Re
Kopia av SO Lgr11 bedömningsmatris 1, Kunskapsstaden Helsingborg

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
ANALYSERA
Beskriva och förklara samband och lösningar
Behöver hjälp med att beskriva och förklara enkla samband och lösningar.
Beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser/situationer och ger enkla förklaringar och lösningar till dessa.
Beskriver samband mellan händelser/situationer och kan tydligt förklara och ge exempel på olika lösningar till dessa.
Beskriver samband mellan händelser/situationer och kan tydligt förklara sambanden. Ger förslag på olika lösningar utifrån olika perspektiv. Använder den fakta du lärt dig när du redogör för dina förslag på lösningar. Använder dina kunskaper i andra sammahang.
Göra jämförelser
Gör enkla jämförelser och ger exempel på likheter och/eller skillnader.
Gör jämförelser, ger exempel och delvis förklara vad likheter och/eller skillnader beror på. Behöver hjälp med att dra enkla slutsatser av dina jämförelser.
Gör jämförelser, ger exempel och förklarar vad likheter och/eller skillnader beror på. Drar enkla slutsatser av jämförelserna.
Gör jämförelser, ger exempel och förklarar vad likheter och skillnader beror på. Drar egna slutsatser av jämförelserna och förklarar dina slutsatser på ett tydligt sätt.
KOMMUNICERA
Samtala om Besvar och ställa frågor Framföra åsikter/synpunkter Kommentera
Deltar i enkla samtal genom att främst besvarar enkla frågor. behöver hjälp med att uttrycka dina tankar och åsikter.
Deltar i samtal genom att besvara och ställa enkla frågor. Framför egna tankar och åsikter men utan att motivera dem.
Deltar i samtal genom att besvara och ställa frågor, samt ställa följdfrågor. Framför egna tankar och åsikter, kopplat till egna erfarenheter eller kunskaper.
Deltar i samtal genom att besvara och ställa frågor samt ställer följdfrågor för att föra samtalet vidare. Framför egna tankar och åsikter. Motiverar dem genom att koppla dem till fakta eller erfarenheter.

Re
Kopia av SO Lgr11 bedömningsmatris 1, Kunskapsstaden Helsingborg

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
ANALYSERA
Beskriva och förklara samband och lösningar
Behöver hjälp med att beskriva och förklara enkla samband och lösningar.
Beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser/situationer och ger enkla förklaringar och lösningar till dessa.
Beskriver samband mellan händelser/situationer och kan tydligt förklara och ge exempel på olika lösningar till dessa.
Beskriver samband mellan händelser/situationer och kan tydligt förklara sambanden. Ger förslag på olika lösningar utifrån olika perspektiv. Använder den fakta du lärt dig när du redogör för dina förslag på lösningar. Använder dina kunskaper i andra sammahang.
Göra jämförelser
Gör enkla jämförelser och ger exempel på likheter och/eller skillnader.
Gör jämförelser, ger exempel och delvis förklara vad likheter och/eller skillnader beror på. Behöver hjälp med att dra enkla slutsatser av dina jämförelser.
Gör jämförelser, ger exempel och förklarar vad likheter och/eller skillnader beror på. Drar enkla slutsatser av jämförelserna.
Gör jämförelser, ger exempel och förklarar vad likheter och skillnader beror på. Drar egna slutsatser av jämförelserna och förklarar dina slutsatser på ett tydligt sätt.
KOMMUNICERA
Samtala om Besvar och ställa frågor Framföra åsikter/synpunkter Kommentera
Deltar i enkla samtal genom att främst besvarar enkla frågor. behöver hjälp med att uttrycka dina tankar och åsikter.
Deltar i samtal genom att besvara och ställa enkla frågor. Framför egna tankar och åsikter men utan att motivera dem.
Deltar i samtal genom att besvara och ställa frågor, samt ställa följdfrågor. Framför egna tankar och åsikter, kopplat till egna erfarenheter eller kunskaper.
Deltar i samtal genom att besvara och ställa frågor samt ställer följdfrågor för att föra samtalet vidare. Framför egna tankar och åsikter. Motiverar dem genom att koppla dem till fakta eller erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: