Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse för årskurs 3 grön, blå, röd och gul

Skapad 2016-03-09 19:44 i Tärnsjö skola Heby
Nu läser vi olika sorters texter och tränar på att skriva bra svar på frågor om det vi läst.
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk

Hur läser man mellan raderna? Det ska du få lära dig nu! Du får läsa dikter, fabler, sagor, faktatexter och mycket annat spännande.

Innehåll

Vad ska jag arbeta med?

 • Du kommer att arbeta med läromedlet läsförståelse på lågstadiet grön, blå, röd och gul. 
 • Du ska arbeta med att läsa texter inom olika genrer, faktatexter, berättelser, fabler, brev, instruktioner och annonser.
 • Du kommer att träna dig i att söka information, som står klart och tydligt i texten eller visas i en illustration.
 • Du ska lära dig att dra slutsatser utifrån olika ledtrådar i texten eller utifrån dina egna erfarenheter, samt att reflektera över ords betydelse.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Hur ska jag arbeta?

 • Du kommer att följa bokens arbetsgång.
 • Du kommer att läsa olika sorters texter samt svara på frågor om textens innehåll.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

Du ska kunna

- läsa en text med flyt och se den röda tråden
- svara på korta påståenden med Ja eller Nej
- välja rätt svarsalternativ som syftar till att du har förstått vad du har läst
- skriva svar på frågor med hel mening

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Hur ska min lärare bedöma mig?


- genom att ställa frågor om texten
- genom att låta dig återberätta textens innehåll
- genom att lyssna till ditt läsflyt
genom att läsa vad du skrivit för svar på frågorna

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: