Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 3 - Right on

Skapad 2016-03-09 19:52 i Tärnsjö skola Heby
Vi kommer i år 3 att arbeta Right on 3. Vi kommer att jobba med rim o ramsor, sjunga, leka, lysssna, tala, läsa och skriva.
Grundskola 3 Engelska

Vi kommer i år 3 att arbeta läroboken Right on 3. Vi kommer att jobba med rim, ramsor, sjunga, leka, lysssna, tala, läsa, skriva. Vi kommer även att använda en arbetsbok "Workbook" Right on!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att:

förstå betydelsen över att kunna engelska
samtala med enkla fraser och meningar på engelska
förstå enkel text och när någon talar enkel engelska

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

tala och uttrycka dig på engelska med enkla ord,meningar och fraser
förstå när någon talar engelska med enkla ord och fraser
redogöra för innehållet i en text
följa instruktioner


Du visar att du kan genom:
Delta och vara aktiv på lektionerna
vid muntligt och skriftligt arbete

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Undervisning och arbetsformer

Jag hoppas att du kommer att förstå hur kul och viktigt det är med engelska. Vi kommer att arbeta både i helklass och i mindre grupper.

Vi kommer att:
använda lekar, sånger, spel och se på film för att lära oss
lära oss enkla ord och fraser genom att läsa, lyssna och tala

Kopplingar till läroplan

 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Intressen, personer och platser.
 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla presentationer.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla beskrivningar och meddelanden.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Sånger, ramsor och dramatiseringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: