Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra genom "Funktionsmaskinen".

Skapad 2016-03-10 08:30 i Skattkärrsskolan Grundskolor
Pedagogisk planering utifrån temapärm i NTA, mönster och algebra - Funktionsmaskinen.
Grundskola 4 – 6 Matematik

Du ska få lära dig hur en funktionsmaskin fungerar.

Innehåll

Arbetsområde

Under några veckor kommer vi att arbeta funktioner och du ska få lära dig hur en funktionsmaskin fungerar.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6
  Algebra Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Ma  4-6
  Algebra Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  4-6
  Algebra Metoder för enkel ekvationslösning.

Mål för dig som elev:

Du (eleven)

 

 • Kunna lösa problem (arbeta med matematikuppgifter) i par/grupp
 • Kunna göra uträkningar med bokstäver och andra symboler – algebra.
 • Kunna likhetstecknets betydelse.
 • Kunna beskriva ett matematiskt innehåll på olika sätt, ex bilder, ord, tabeller, formler, grafer samt tal.
 • kunna använda en funktionsmaskin och förstå dess princip.

Så här ska vi arbeta:

Vi kommer att arbeta med funktionsmaskinen vid ett par tillfällen i veckan. Du kommer att arbeta både enskilt och i grupp genom arbetsområdet.

Det här ska du göra:

 • Arbeta med området laborativt.
 • Rita egna funktionsmaskiner och skriva egna algebraiska uttryck.
 • Dokumentera arbetet på olika sätt, ex bild, ord, tal osv.

 

Det här kommer att bedömas:

Din förmåga att:

 • kunna göra uträkningar med bokstäver och andra symboler – algebra.
 • kunna beskriva ett matematiskt innehåll på olika sätt, tillexempel med bilder, ord, tabeller, formler, grafer samt tal.
 • använda och förstå likhetstecknets betydelse.
 • arbeta med matematikuppgifter i par/grupp

 

Matriser

Ma
Matematik, mönster och algebra (NTA)

Nivå 1
Algebra
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
Du kan göra uträkningar med bokstäver och andra symboler – algebra.
Likhetstecknet
Du vet likhetstecknets betydelse.
Par/grupparbete
Du kan arbeta med matematikuppgifter i par/grupp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: