Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutvecklande arbetssätt genom berättande text (saga)

Skapad 2016-03-10 10:03 i Lorensberga F-3 Ludvika
Det var en gång... I detta arbete kommer du att möta olika sagor och vad som ingår i en berättande text (saga).
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk

Genom kända sagor får eleverna arbeta med svenska språket; vad som är saga och vad som verklighet, hur sagor byggs upp och även lära sig en massa nya ord.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Genom att arbeta med berättande texter (sagor) med hjälp av cirkelmodellen kommer du att få utveckla dig i att läsa och samtala om berättande texter (sagor). Du lär dig hur en berättande text (saga) formuleras och att skriva egna berättande texter (sagor).

Kopplingar till läroplan

 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • SvA
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att arbeta med berättande texter (sagor) utifrån Cirkelmodellens olika steg;

* samtala om bilder tillhörande berättande texter (sagor) för att få förförståelse

  ord och begrepp gås igenom

* gemensam högläsning med stopp där ord och begrepp gås igenom

* gemensamt skriva upp (med bildstöd);

- vilka figurer/personer handlar sagan om?

- hur börjar den berättande texten (sagan) (inledning) och var befinner de sig?

- vad händer sedan (handling) och var befinner de sig då?

- hur slutar den berättande texten (sagan) (avslutning) och var befinner de sig då?    

* enskilt/i par skriva ihop den berättande textens (sagans) olika delar med hjälp av talande tangentbord, Vital och bildstöd.

* gemensamt läsa vår version av den berättande texten (sagan)

  

Kopplingar till läroplan

 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • SvA  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • SvA  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.

Vad som kommer att bedömas:

Denna pedagogiska planering är tänkt att sträcka sig från helt nyanländ till svenska som andraspråkundervisning för elever som behöver arbeta mer med det svenska språket. En tänkbar progression är;

1. lära sig svenska ord och begrepp
    läsa och stava ord ljudenligt
    skriva meningar med stor bokstav och punkt

2. börja beskriva bilder, personer och känslor (använda ord som du lärt sig)
    läsa enkla texter
    svara på frågor om läst berättande text (saga)
    skriva enkla meningar med hjälp av stödord   

3. läsa bekanta och elevnära texter
    återberätta en berättande text (saga)
    skriva en egen berättande text (saga) med röd tråd

Kopplingar till läroplan

 • SvA   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • SvA   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • SvA   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • SvA   3
  De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få visa vad du kan;
- i gemensamma samtal om berättande texter (sagor)
- genom att du kan återberätta vad som händer 
- genom att du skriver en berättande text efter stödord
- skriva en egen berättande text

Matriser

SvA
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Rubrik 1

Språkutvecklande arbetssätt genom berättande text (saga)
På väg
Når kunskapskraven för åk 3
Läsning
Du kan läsa bekanta ord samt ord som stavas ljudenligt.
Du kan med flyt läsa texter som handlar om saker du känner till. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Läsförståelse
Du kan svara på enkla och tydligt ställda frågor om texten.
Du kan förstå ganska bra vad du läser. Du berättar på ett enkelt sätt om det du tycker är viktigt i texten.
Skriva texter
Du kan skriva meningar utifrån stödord som handlar om texten.
Du kan skriva enkla texter på dator och med en handstil som går att läsa.
Stavning
Du kan stava ord som du ofta använder.
Du kan stava ord som du ofta använder och ord som är vanliga i texter som handlar om saker du känner till.
Skiljetecken
Du skriver med mellanrum mellan orden och börjar få med stor bokstav och punkt.
Du använder stor bokstav, punkt och frågetecken samt skriver med mellanrum mellan orden.
Berättelsen/texten
Du kan skriva en kort berättelse/text.
Du kan skriva berättelser med en enkel handling som hänger ihop (inledning, handling och avslutning).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: