Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2016-03-10 10:24 i Västerbergsskolan Mölndals Stad
Varför finns det lagar? Vad är skillnaden mellan lagar och regler? Varför straffar vi brottslingar? Detta och mycket annat ska vi lära oss om inom detta område.
Grundskola 6 Samhällskunskap

I det här momentet i samhällskunskap skall vi bland annat arbeta med vårt rättssystem och de rättigheter och skyldigheter vi har i det svenska samhället. Vi kommer även att gå igenom vad barnkonventionen är för något.

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften:

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Undervisningens innehåll och uppgifter

Vi kommer bland annat att arbeta med Upptäck Samhälle  s.84-101. Innehållet handlar om vilka lagar och regler vi har i Sverige samt hur ett brottmål går till från brott till rättegång och straff. Mänskliga rättigheter (skyldigheter) och betydelsen av FN:s barnkonvention. Till detta tillkommer ett antal övningsuppgifter (diskussioner) och ev filmer som anknyter till arbetsområdet.

Vi kommer att avsluta med ett prov i någon form.

 

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

barnkonventionen

lag

minoritetsgrupp

mänskliga rättigheter

regler

rättegång

straffmyndig

yttrandefrihet

åsiktsfrihet

kriminalitet

advokat

åklagare

domare

nämndemän

bedrägeri

brottsoffer

 

 

Matriser

Sh
Kunskapskrav i Samhällskunskap

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven har /...../ kunskaper om olika samhällsstrukturer Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då /....../ samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett /...../ fungerande sätt.
grundläggande enkla i huvudsak
goda förhållandevis komplexa relativt väl fungerande
mycket goda komplexa väl fungerande
Eleven kan föra /...../ resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra, och beskriver då /...../ samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
enkla enkla
relativt väl utvecklade förhållandevis komplexa
välutvecklde och nyanserade komplexa
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då /...../ med /...../ underbyggda resonemang
enkla enkla och till viss del
förhållandevis komplexa utvecklade och relativt väl
komplexa samband välutvecklade och väl
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med /......../ resonemang och /...../ underbyggda argument och kan då i /...../ utsträckning växla mellan olika perspektiv.
enkla till viss del viss
utvecklade relativt väl förhållandevis stor
välutvecklade väl stor
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven kan redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter
Eleven kan redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter
Eleven kan redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter
Eleven kan redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter
Eleven har /...../ kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra /...../ resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
grundläggande enkla
goda utvecklade
mycket goda välutvecklade och nyanserade
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett /....../ fungerande sätt och för /...../ underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
i huvudsak enkla och till viss del
relativt väl utvecklade och relativt väl
väl välutvecklade och väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: