Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa

Skapad 2016-03-10 11:20 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola F – 3 Idrott och hälsa

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

Syfte

I det här området kommer du att träna din förmåga att:

 

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

 

 

Undervisning/Metoder

*Olika lekar Inomhus/utomhus

* Rörelse till musik

*Bollspel

*Redskapsövningar

 

Bedömning och redovisning

 

Praktiskt genomförande av de olika aktiviteterna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och hälsa åk f-3

Ej uppnått
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Rörelse
- Lekar, spel och idrotter
Kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
- Dans och rörelse till musik
Kan till viss del anpassa sina rörelser till takt och rytm i rörelse till musik och i danser.
Kan relativt väl anpassa sina rörelser till takt och rytm i rörelse till musik och i danser.
Kan anpassa sina rörelser väl till takt och rytm i rörelse till musik och i danser.
- Simning
Kan simma 50 meter i bröst och ryggläge
Kan simma mer än 50 i bröst och ryggläge.
Kan simma mer än 50 m i bröst och ryggläge med mycket god teknik.
Hälsa och livsstil
- Fysiska aktiviteter
Kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
- Förebygga skador
Kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Friluftsliv och utevistelse
- Friluftsliv
Kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler
Kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
- Orientering
Kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor
Kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor
Kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor
- Nödsituationer vid vatten
Kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: