Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4B kap 8-10

Skapad 2016-03-10 11:24 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Geometri, bråk och multiplikation.
Grundskola 4 Matematik

I de här kapitlen arbetar du med geometri, bråk och multiplikation och division.

Innehåll

Kursplanens syfte

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Konkretisering av syfte

I kapitel 8 utvecklar du förmågan att:

 • avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig
 • namnge olika månghörningar
 • förstå vad som menas med förstoring och förminskning
 • förstå och använda skala


I kapitel 9 utvecklar du förmågan att:

 • läsa och skriva bråk, tex 1/2, 1/4, 5/6
 • avläsa bilder av bråk
 • veta hur många delar det går på en hel
 • storleksordna bråk


I kapitel 10 utvecklar du din förmåga att:

 • räkna multiplikation med större tal, tex 3x4175
 • räkna med kort division, tex 1248/4
 • använda multiplikation och division i textuppgifter och vid problemlösning

Arbetssätt / Undervisning

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, samarbete och enskilt arbete. Som vanligt kommer vi att blanda praktiska övningar med teoretiska. Det betyder att du ibland arbetar praktiskt med en uppgift och ibland sitter och räknar själv. Du kommer att få läxor som är kopplade till arbetsområdet.

 

Bedömning / Dokumentation

I matrisen ser du vilka förmågor du nått godtagbara kunskaper i.
Bedömningen sker under lektionerna och  efter provräkningen.Matriser

Ma
MatteBorgen 4B kap 8-10

8. Geometri
Du kan avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig Förmågor: Begrepp
Du kan namnge olika månghörningar Förmågor: Begrepp
Du förstår vad som menas med förstoring och förminskning Förmågor: Begrepp
Du förstår och kan använda skala Förmågor: Begrepp Metod
9. Bråk
Du kan läsa och skriva bråk, tex 1/2, 1/4, 5/6 Förmågor: Begrepp Metod
Du kan avläsa bilder av bråk Förmågor: Begrepp Metod
Du kan hur många delar det går på en hel Förmågor: Begrepp Metod
Du kan storleksordna bråk Förmågor: Begrepp Metod
10. Multiplikation och division
Du kan räkna multiplikation med större tal, tex 3x4175 Förmågor: Metod
Du kan räkna med kort division, tex 1248/4 Förmågor: Metod
Du kan använda multiplikation och division i textuppgifter och vid problem- lösning. Förmågor: Metod Problemlösning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: