Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljötimmen vt 16

Skapad 2016-03-10 13:24 i Östratornskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 5 Biologi Kemi Fysik

Vi tar hand om vår arbetsmiljö och lär oss om hur man är miljövänlig.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Fysik använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • NO
  Syfte - Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • NO
  Syfte - Kemi använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

Innehåll: Vad?

Sköter om våra arbetsplatser och vattnar växterna.

Allemansrätten.

Repetera återvinning, varningssymboler och miljömärkning.

Litet tema om eld och eldsäkerhet.

Innehåll: Hur?

Vi jobbar praktiskt.

Vi jobbar med arbetsuppgifter och diskuterar dem.

Vi jobbar i liten grupp.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Bi  E 6
  Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
 • Fy  E 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Ke  E 6
  I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Bedömning

Bedöms genom diskussioner.

De gör uppgifter som de kan på arbetsbord.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: