Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafiken

Skapad 2016-03-10 13:50 i Hällesåkersskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 Bild SO (år 1-3) Svenska

Det finns massor av olika typer av trafik runt omkring oss. När du går till en kompis, till skolan eller åker bil eller buss med dina föräldrar, är du en del av trafiken. Du ska få lära dig lite mer om vad man behöver tänka på när man befinner sig i trafiken, både när det är ljust och när det är mörkt.

Innehåll

Koppling till övergripande mål och riktlinjer


Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna


Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att....

 • prata om trafikregler och hur man ska bete sig i trafiken.
 • diskutera faror i trafiken.
 • lära oss några olika trafikmärken.
 • titta på film som handlar om hur vi ska vara i trafiken. 
 • prata om trafikens påverkan på miljön och hållbar utveckling.
 • gå en promenad i vårt närområde för att se vilka farliga ställen och vilka trafikmärken som finns i vår närhet. 
 • undersöka hur reflexer fungerar i mörker.
 • dokumentera med egna bilder och texter.

Elevens ansvar och inflytande

Du tar ansvar för vår arbetsmiljö och för att alla ska få möjlighet att komma till tals och bemöts med respekt för sina åsikter och kunskaper. Du tar också ansvar för att lyssna aktivt när någon annan har ordet. 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

Din förmåga att kunna analysera och berätta vilka faror som kan finnas i trafiken och föreslå hur man kan lösa dessa. 

Din förmåga att kunna berätta och beskriva ett vanligt förekommande trafikmärke.

Din förmåga att i bild och text beskriva betydelsen av reflexer.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • SO   3
  Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: