Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spets - Español año 8 - Bienvenidos!

Skapad 2016-03-10 14:08 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vi utgår från texterna "Bienvenidos!", "Un día muy bueno", "Lo pasamos muy bien" och "Barcelona".
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Konkretisering av mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • Presentera dig själv och andra 
 • Beskriva kända personer utifrån vad de gör, hur de ser ut och vad de har på sig
 • Samtala om din dag och din fritid
 • Berätta hur din idealtjej/idealkille ser ut och är som person
 • Räkna från 1-100
 • Använda turistfraser
 • Veckodagarna och klockan
 • Använda AR-verb, ER-verb och IR-verb i presens (nutid)
 • Använda en del oregelbundna verb i presens, såsom tener, ir och ser
 • Väderuttryck
 • Använda enkel framtid - ir + a + infinitiv
 • Använda dig av spanskans "måste" - tener + que + infinitiv
 • Berätta lite om Barcelona och KatalonienUndervisning

Under arbetsområdet kommer vi att arbeta på olika sätt med språket. Vi kommer att läsa texter, lyssna på hörförståelse och arbeta med övningar enskilt och i grupp. Vi kommer att koncentrera oss på hur vi presenterar oss på spanska, hur vi berättar om oss själva, våra fritidsintressen och våra vardagliga rutiner. Under området får ni tillfälle att skriva två korta beskrivningar av två kända personer efter att ha jobbat med liknande beskrivningar i klassrummet. Ni kommer också att intervjua varandra i grupp genom ett rollspel.

De flesta bedömningsgrundande uppgifter kommer att ges ut på separat papper med tillhörande matris. För de övriga vill jag att ni går in här och läser matrisen innan ni påbörjar arbetet. Till några av de bedömningsgrundande uppgifterna kommer vi även att använda oss utav kamratrespons och därmed jobba aktivt med bedömning.

Bedömning

Under arbetsområdet kommer jag att bedöma:

 • reception, dvs hur väl du förstår det du läser och hör
 • produktion, dvs hur väl du uttrycker dig muntligt när du berättar om dig själv och din fritid och skriftligt när du beskriver kända personer
 • till den skriftliga uppgiften får du möjlighet att visa hur du kan förbättra din text genom att jobba med kamratrespons innan du lämnar in den färdiga uppsatsen för bedömning
 • interaktion, dvs hur väl du muntligt använder språket tillsammans med andra i ett rollspel på spanska då du även kan använda dig av olika strategier som t.ex. kroppsspråk för att förtydliga vad du säger

Matriser

M2


M2
Bedömningsmatris i Moderna Språk 7-9, LGR11

Reception

- förståelsen av det man hör och läser på målspråket
1
2
3
LYSSNA
Du kan förstå vanliga ord och enkla fraser i... - tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i... - tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i ... - tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
LÄSA
Du kan förstå vanliga ord och enkla fraser i... - korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i... - korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i ... - korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Produktion

- det man själv skriver eller muntligt kan uttrycka på målspråket
1
2
3
TALA
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
SKRIVA
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
TYDLIGHET/ VARIATION
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av dina egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av dina egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av dina egna framställningar.

Interaktion

- hur man behandlar språket tillsammans med andra i muntlig eller skriftlig kommunikation
1
2
3
TALA- interagera
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
STRATEGI
Du kan välja och använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen, som t.ex. kroppsspråk.
Du kan välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen, som t.ex. kroppsspråk eller omformulering.
Du kan välja och använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen, som t.ex. kroppsspråk, omformulering, upprepning, frågor om förtydligande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: