Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är allt uppbyggt av?

Skapad 2016-03-10 17:38 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 4 – 6 Kemi

Under ca 3 veckor kommer vi att lära oss om vad allt är uppbyggt av.

Vi ska undersöka vilka egenskaper olika ämne har.

När vi är klara vet du skillnaden mellan kemister och alkemister.

Du kommer lära dig hur några molekyler ser ut.

Du kommer att bygga olika molekyler.

 

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Ke  4-6
  Kemin och världsbilden Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Mål och bedömning

 

När vi är klara med detta ska du kunna:

Något om atomer, molekyler, alkemister, grundämne, några olika ämnes egenskaper 

Uppgifter

 • Vad är atomer, alkemister och molekyler?

Matriser

Ke

1
2
3
Atomer, grundämne och molekyler
Jag känner till vad ...
... atomer är.
... ett grundämne är
... en molekyl är.
Alkemsiter
Jag kan förklara vad en alkemist är.
Jag kan med stöd av någon förklara vad en alkemist är.
Jag kan på ett enkelt sätt med några nya begrepp berätta för en kompis vad en alkemist är.
Jag kan på ett säkert och utvecklat sätt förklara för en kompis vad en alkemist är. Jag använder mig av nya begrepp jag lärt mig.
Materials egenskaper
Välj ett ämne från din undersökning av materials egenskaper
Jag kan med hjälp av någon berätta för en kamrat om ett ämne jag undersökt
Jag kan berätta om ett ämne jag undersökt för en kamrat och använder några av begreppen i tabellen.
Jag kan på ett säkert sätt, med många av begreppen från tabellen, berätta om ett ämne jag undersökt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: