Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrunden - lekgrupper

Skapad 2016-03-10 22:05 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Leka och ha kul tillsammans!
Grundskola 1

Leka och ha kul tillsammans på rasterna.

Innehåll

Mål

I lekgrupperna arbetar vi aktivt med värdegrunden.

Det finns fyra ledord för detta arbete som är:
Samarbete
Trygghet
Respekt
Empati

 

Du kommer att bli slumpvis indelad i en lekgrupp tillsammans med 4-5 andra elever i din klass två gånger i veckan tre veckor åt gången. Tillsammans skall ni komma överens om vad ni skall leka på rasten.

Arbetets innehåll

Dela in klassen slumpvis i grupper. Varje grupp kan t.ex bestå av 5-6 barn som förslagsvis på sin lunchrast skall leka tillsammans. Barnen skall komma överens om vad de skall göra. Efter varje lekgrupps dag är det viktigt att en vuxen pratar med barnen direkt efter lunchrasten i klassrummet om hur lekgrupperna har varit utifrån våra mål. Vad som varit bra och mindre bra och vad det var som gjorde att det blev bra/mindre barn. Hur eleverna kan göra för att det skall bli bra/bättre nästa gång. Viktigt att ge eleverna verktyg så de vet hur de skall göra för att komma överens: tex om vi leker det ni vill en stund kan vi leka det jag/vi vill sedan. Lära de som ofta bestämmer att lyssna på vad andra vill göra och lära de som sällan säger vad de vill att träna upp att meddela vad de vill och inte vill. Hjälpa, försvara och stötta de som hamnar i bråk/känner sig utanför och som kanske behöver träna på de sociala reglerna. Ge barnen en chans att leka med andra än dem de alltid leker med. Lära barnen hur demokrati fungerar i verkligheten. 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

Arbetssätt

Lekgrupper kan man förslagsvis ha varje tisdag och torsdag i tre veckor framöver. Detta för att barnen behöver tid att lära känna någon de kanske inte brukar leka med. Är det bara ett par tillfällen är det lättare att inte engagera sig lika mycket.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: