Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resonemang kring musik

Skapad 2016-03-11 06:55 i Antistilla skola Grundskolor
Musikens påverkan på människan. Blir du berörd utav musik? På vilket sätt? Vi ska lyssna på olika musikstycken och diskutera i form av ett ordlek musikens funktion och betydelse för att uttrycka känslor.
Grundskola 1 – 3 Musik

Musikens sammanhang och funktioner. Vi ska arbeta med hur musiken påverkar oss på olika sätt, vilka känslor uppkommer när vi lyssnar på musik och hur man idag försöker sälja inte bara en produkt utan också en känsla.

Innehåll

Läroplanens syfte samt elevens förmågor:

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Undervisning:

Du kommer att få:

lyssna på ett musikstycke utan visuella bilder.

resonera och diskutera kring vilka ord som du tycker passar till musiken. 

tränar på din förmåga att förklara valet av ord och känslor. 

hjälp av kompisar och lärare som presentera flera musikaliska begrepp. 

Konkreta mål:

Du skall:

öva förmågan att analysera och reflektera över hur man använder musik i dagens samhälle.

berätta hur du påverkas känslomässigt av musik

kunna tala om hur musiken påverkar människan.

tala om musikens funktioner i olika sammanhang och situationer

Kopplingar till läroplan

 • Mu  E 6
  Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
 • Mu  E 6
  Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Bedömning:

Matrisen är för åk 1-3. Elever i årskurs 3 ska ha godtagbara kunskaper för att nå målen i detta område. Elever i årskurs 1 och 2 kan bedömas ha godtagbara kunskaper trots att de inte kan redogöra för alla målen ännu. Då insats krävs ska elev och målsman få veta vad eleven saknar för att nå målet.

Matriser

Mu
Resonemang kring musik

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du ska utveckla din förmågan att analysera och reflektera över hur man använder musik i dagens samhälle
Du ska kunna berätta hur du påverkas känslomässigt av musik .
Du ska kunna tala om hur musiken påverkar människan.
Du ska kunna tala om musikens funktioner i olika sammanhang och situationer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: