Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga föremål för att sedan filma dessa

Skapad 2016-03-11 10:27 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Eleverna har byggt olika saker med lego eller plusplus för att därefter ta fram en Ipad. Med programmet iMovie har de sedan filmat sina byggen eller låtit en annan elev filma.
Grundskola 1

Här låter man elevernas kreativitet och fantasi stå i fokus för att skapa något med lego eller plusplus.

Innehåll

Vad

Med hjälp av Ipad och programmet iMovie dokumenterar man sitt verk och använder sig av digitala verktyg.  

Eleverna kan använda sig av olika material för att utföra uppgiften vilket kan genomföras såväl inomhus som utomhus.

Aktiviteten kopplar direkt till LGR11. Se följande citat från Skolverket: 

"Ett av läroplanens övergripande mål pekar tydligt ut att elever som lämnar grundskolan ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”. (Skolverket: Estetik, kultur och skapande i undervisningen – digitala verktyg, lärande och kommunikation, sidan 6)

(http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.218900!/Menu/article/attachment/skapandeskola3.pdf)

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
    Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: