👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Idrott och hälsa våren årskurs 1-3

Skapad 2016-03-11 10:44 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Terminen inleds med bollspel därefter kommer en period av kondition, styrka och terminen avslutas med orientering
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Vi inleder med olika former av bollspel. Därefter arbetar vi intensivt med konditions- och styrketräning samt kroppskontroll och kroppsuppfattning. Orientering och kartläsning kommer att genomföras i slutet av terminen. Vi kommer att vara både inne och ute. Teori kommer att varvas med praktik i stor utsträckning.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Lektionerna kommer att vara väldigt olika till sitt innehåll beroende på vilken aktivitet som genomförs men något som är centralt är att sammansatta motoriska rörelser, koordination, samspel samt förmågan att läsa skiss/karta.

Bedömning - vad och hur

HUR - Genom observationer, diskussioner och samtal.

VAD - Enligt avsnitt förmågor och kunskaper som ska utvecklas 

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen genomförs i regel med en lugn samling, uppvärmning, huvudaktivitet och en avslutning bestående av teori/avslappning.

Lektionerna kommer att inriktas mot olika typer av bollspel och konditions- och styrketräning. 
Exempelvis basket, handboll, hinderbanor och stationssystem.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  E 6