Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Odla - luktärter

Skapad 2016-03-11 11:33 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 4 – 6

Spelar det någon roll om jag sår fröet med spetsen uppåt eller neråt?

Hur planerar jag ett experiment?

Hur gör jag en hypotes?

Hur ska jag göra för att mitt frö ska ha det så bra som möjligt och kunna växa till en stor fin planta?

Titta på filmen och lär dig mer om att odla.

https://www.youtube.com/watch?v=Suc1q5ZQIGY

Hur många frön fick du av din planta?

Innehåll

Syfte

Du kommer öva dig på att göra hypotes. Vad du tror kommer att hända under försöket?

Du kommer också att öva dig på att planera en egen undersökning.

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

Centralt innehåll

Du kommer göra lärlogg i unikum som visar din växts utveckling i både text och bild.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Undervisning, för att nå målen kan du:

 • Titta på filmen om att odla

 • Vara aktiv på lektionerna

 • Ta hand om fröet och plantan

 • Vara aktiv i diskussioner där vi lär oss vad bra svar är.

Mål och bedömning

När vi är klara med detta ska du kunna:

 • Veta vad en hypotes är.

 • Kunna skriva en hypotes.

 • Planera ett experiment.

 • Odla en luktärt och försöka få nya frön från din planta.

Uppgifter

 • NO-läxa luktärt

Matriser

Odla - luktärter

Gör en hypotes och planera ett experiment.

Jag kan med hjälp...
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Hypotes
Du kan utifrån dina kunskaper beskriva vad du tror kommer hända under experimentet.
...formulera en förutsägelse/hypotes om vad som kommer att hända, men inte ge en förklaring till varför.
Jag kan formulera en förutsägelse/hypotes om vad som kommer att hända, men inte ge en förklaring till varför.
Jag kan formulera en förutsägelse/hypotes om vad som kommer att hända, samt ge en förklaring som bygger på egna (eller andras) erfarenheter.
Jag kan formulera en förutsägelse/hypotes som är vetenskapligt underbyggd.
Planera experiment
Hur du beskriver vad du ska göra experimentet så detaljerat som möjligt.
... ge ett förslag på hur experimentet kan utformas, men endast i stora drag eller för en begränsad del av undersökningen
Jag kan ge ett förslag på hur experimentet kan utformas, men endast i stora drag eller för en begränsad del av undersökningen
Jag kan ge ett förslag på hur experimentet kan utformas i sin helhet, men där förslaget är ofullständigt i något avseende. Förslagen går med någon bearbetning att arbeta systematiskt utifrån.
Jag kan planera ett experiment som innehåller följande punkter: Vilka variabler som ska förändras och vilka som ska hållas konstanta. I vilken ordning momenten ska genomföras. Vilken materiel som ska användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: