Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa vt åk 6

Skapad 2016-03-11 13:09 i Kullaviksskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Svenska

Visa lärande:

- Du ska visa din läsförståelse genom att svara på frågor om texters innehåll.

- Du ska kunna göra sammanfattningar av texter du läst.

- Du ska kunna kommenterar innehållet av det som du läst.

- Du ska förstå och diskutera olika slags texters budskap.

Mål:

■ Du kan med flyt läsa skönlitteratur och fakta texter för barn och ungdomar.

■ Du har en läsförståelse när du läser olika texter.

■ Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap.

Områdesbeskrivning:

- Du ska delta i boksamtal.

- Du ska få läsa olika slags texter som tex noveller och sedan göra textanalyser.

- Du ska få träna på att skriva och muntligt diskutera olika texters innehåll.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen


Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: