Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent & Decimaltal

Skapad 2016-03-11 14:20 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Vi behöver bara öppna dagstidningarna för att få se rubriker, diagram och annonser där procent förekommer. Därför inleder vi detta område med att koppla det till omvärlden. Ordet procent kommer från latin och betyder "av hundra".
Grundskola 5 Matematik

Procent & Decimaltal    

Arbetsområde åk.5 v. 11-18

 

Vi behöver bara öppna dagstidningarna för att få se rubriker, diagram och annonser där procent förekommer. Därför inleder vi detta område med att koppla det till omvärlden.
Ordet procent kommer från latin och betyder "av hundra".

Procent bygger vidare på dina kunskaper om bråk. Därför är det bra att snabbt lära sig dessa hållpunkter.

1/2 = 50%

1/4 = 25%

3/4 = 75%

1/10 = 10/100  = 10%

1/5 = 20/100 = 20%

 

 

Innehåll

När du är klar med detta arbetsområde skall du kunna:

1/2 = 50%

1/4 = 25%

3/4 = 75%

1/10 = 10/100  = 10%

1/5 = 20/100 = 20%

- dela upp 100% i olika procentsatser

- avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är

- avrunda decimaltal till närmaste heltal

- addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal

 

 Arbetsgång

 1. Arbeta med sid. 68-78
 2. Rätta efter ett facit, gå tillbaka och se om det var något du inte riktigt förstod.
 3. Visa Marie
 4. Diagnos som rättas av lärare
 5. Röda sidor (fördjupande) eller blå (träna lite mer).
 6. Om du nu har tid över - Diskutera med Marie hur du ska gå vidare på bästa sätt. (Är det att fortsätta inom samma arbetsområde i åk.6-boken eller vill du utveckla din förmåga att använda matematiken i olika sammanhang genom att ex. lösa olika typer av problem och träna på de kompetenser som är nödvändiga hos en problemlösare).
 1. Arbeta med sid. 94-106
 2. Rätta efter ett facit, gå tillbaka och se om det var något du inte riktigt förstod.
 3. Visa Marie
 4. Diagnos som rättas av lärare
 5. Röda sidor (fördjupande) eller blå (träna lite mer).
 6. Om du nu har tid över - Diskutera med Marie hur du ska gå vidare på bästa sätt. (Är det att fortsätta inom samma arbetsområde i åk.6-boken eller vill du utveckla din förmåga att använda matematiken i olika sammanhang genom att ex. lösa olika typer av problem och träna på de kompetenser som är nödvändiga hos en problemlösare).

Bedömning

Du kommer till att bedömas under arbetets gång, det du visar muntligt under lektionerna och skriftligt i ditt räknehäfte. Sista veckan kommer vi till att repetera kap. 8-9 för att ha ett mattetest där du också kan visa dina kunskaper och förmågor.

Matriser

Ma
Matematik åk 4-6 Lgr11

>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du förstår problemet till viss del och löser det genom att pröva dig fram.
Du löser problem på ett sätt som fungerar.
Du löser problem på ett sätt som fungerar bra.
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du kommer med idéer på hur man kan lösa problem på ytterligare ett sätt
Du ger förslag på hur man kan lösa problem på ytterligare ett sätt.
Du ger ofta förslag på hur man kan lösa problem på flera andra sätt.
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Du har grundläggande kunskaper om begrepp och använder dem i välkända sammanhang.
Du har goda kunskaper om begrepp och använder dem i bekanta sammanhang.
Du har mycket goda kunskaper om begrepp och använder dem i nya sammanhang.
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Du förklarar några begrepp och beskriver på ett enkelt sätt hur de kan höra ihop.
Du förklarar de flesta begrepp och beskriver hur de kan höra ihop.
Du förklarar alla begrepp och använder ett matematiskt språk när du beskriver hur de kan höra ihop.
Metoder
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du väljer och använder ofta fungerande metoder där resultatet nästan alltid stämmer.
Du väljer och använder fungerande metoder med bra resultat.
Du väljer och använder effektiva metoder med mycket bra resultat.
Kommunikation och resonemang
Föra och följa matematiska resonemang och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Dina redovisningar är möjliga att följa både skriftligt och muntligt men kan innehålla oklarheter. Du blandar matematiskt språk med vardagsuttryck.
Det går att följa dina redovisningar både skriftligt och muntligt. Det matematiska språket är godtagbart.
Det går att följa alla steg i dina redovisningar både skriftligt och muntligt. Det matematiska språket är korrekt.
Kommunikation och resonemang
Föra och följa matematiska resonemang och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du ger förslag och ställer frågor i diskussioner.
Du ger förslag och ställer frågor som för diskussioner framåt.
Du ger nya idéer och förslag som passar i sammanhanget. Du ställer frågor som för diskussionen framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: