Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Fast eller flytande åk 1 St Maria skola

Skapad 2016-03-12 12:17 i S:ta Maria Skola Grundskolor
Pedagogisk planering Tema- låda Fast eller flytande
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska

Vad är fast och vad är flytande? Under några veckor ska vi arbeta med temat Fast eller flytande. Vi ska utföra enkla undersökningar, ställa hypoteser och beskriva resultat.

Innehåll

NO - syfte

Syftet är att ta vara på nyfikenhet och utveckla intresse för naturvetenskap och teknik. Eleverna ska få förståelse för ämnens olika egenskaper.

Målet är att eleven ska få utveckla sina förmågor och få kunskap om olika undersökningsmetoder och få kunskaper om olika ämnens egenskaper genom övning i att ställa hypoteser, observera, pröva, beskriva och dokumentera resultat.

Eleven ska få förståelse för...

 • vikten av att ta del av muntliga och skriftliga instruktioner
 • samtalets betydelse för att förstå och utföra uppdragen
 • nya begrepp och att kunna jämföra olika ämnen
 • att kunna beskriva ämnens egenskaper
 • hur enkla experiment utförs och kunna jämföra hypotes med resultat

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
 • NO
  Syfte - Fysik genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • NO
  Syfte - Kemi genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • NO   3
  Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Undervisning

På detta sätt kommer vi att arbeta med ämnet.

Vi arbetar med laborativt material som finns i NTA-lådan Fast eller Flytande.

Vi kommer att diskutera och ge återkoppling för att skapa mer förståelse för olika ämnens egenskaper.

Vi ställer hypoteser "smarta gissningar", samtalar och undersöker.

Vi kommer att öva på att jämföra och beskriva ämnen utifrån hypotes och resultat.

Vi kommer att arbeta i mindre grupper och i halvklass, vilket ger träning i samarbetsförmåga.

Vissa moment återkopplar vi genom uppdrag i uteskola.

Detta kommer att bedömas.

Din förmåga att:

 • Kunna jämföra olika ämnen.
 • Kunna beskriva ämnens egenskaper.
 • Kunna ställa hypoteser.
 • Utföra enkla experiment.
 • Jämföra hypoteser med resultat.

Du kan visa detta genom:

 

Du visar dina kunskaper och förmågor under lektionerna och blir bedömd utifrån hur du:

Lyssnar, kommunicerar, samarbetar, ställer hypoteser, gör jämförelser och hur du utför experiment, undersökningar och redovisar resultat.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: