Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 3

Skapad 2016-03-13 09:35 i Valåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 3 Engelska

Du ska utveckla din förmåga att:

 • säga enkla engelska ord, fraser och meningar som har anknytning till din vardag (t.ex. school, at home, my family, colours, my pets osv)
 • förstå enkla vardagsnära instruktioner och beskrivningar på engelska.
 • lyssna på enkelt engelskt tal ( din lärare, inspelat på cd, film, musik)
 • delta aktivt i enkla engelska ramsor och sånger

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Undervisning och arbetsformer

 Hur kommer vi att arbeta:

 •  prata engelska (ord, enkla fraser, enkel dialog) som har anknytning till din vardag.
 • lyssna, läsa och förstå det engelska språket (på en för år 3 anpassad nivå)
 • lyssna och förstå enkla instruktioner och beskrivningar.
 • skriva enkla engelska ord och fraser.
 • lära oss ramsor och sånger på engelska.
 • se på korta engelska filmer

 

Kopplingar till läroplan

 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla presentationer.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla beskrivningar och meddelanden.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Bedömning - vad och hurJag kommer att bedöma din förmåga att:

 • säga enkla engelska ord och fraser.
 • förstå enkla instruktioner och beskrivningar.
 • delta i enkla ramsor och sångerHur:

 • Jag lyssnar på dig när du deltar i samtal.
 • Jag lyssnar på dig när du läser engelska texter

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: