Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snygga starka broar vt-16

Skapad 2016-03-13 13:28 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Teknik
...

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig använda ritningar och konstruera en hållfast bro.

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Innehåll

Vi ritar, skriver instruktioner, använder ritningar, konstruerar broar och dokumenterar arbetet. 

Vi lär oss använda ord och begrepp såsom: teknik, hållbar, ritning, instruktion, konstruktion, design, bära, form, hållfast, stabil, förband, grund, bigning, triangel, rör, båge, veck, fackverk, valvbro, material, papper, kartong, wellpapp, plast, trä, plåt, betong.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Genomförande

Tillsammans i en grupp gör du en detaljerad ritning för en bro med tillhörande instruktioner. Sedan byter grupper ritningar och instruktioner så att du tillsammans med din grupp kan bygga en bro som någon annan ritat. Vi diskuterar hållbarhet i konstruktioner och i olika material. 

Redovisning

Du visar dina kunskaper när du i gruppen gör ritningen och konstruerar bron. Under arbetets gång har vi muntliga avstämningar i grupp. Du lämnar i slutet av arbetet in en rapport där du beskriver arbetet av ritning och konstruktion. Muntligt redovisar gruppen sitt arbete. 

Elevinflytande

I din grupp har du chansen att bestämma hur bron ska ritas, konstrueras, till viss del material för att göra en så stark och "snygg" bro som möjligt.

Matriser

Tk
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Teknik
Förmågan att se samband mellan hållfasthet och material i konstruktioner
Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Teknik
Förmågan att konstruera och pröva idéer till lösningar
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Teknik
Förmågan att göra ritningar och instruktioner.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: