Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svensk som andraspråk åk 7 - Den döde sonen

Skapad 2016-03-13 17:27 i Västra skolan Falun
Grundskola 7 Svenska som andraspråk

Vi kommer att arbeta med boken Den döde sonen av Petter Lidbeck, som är en skönlitterär bok och vi kommer arbeta på olika sätt med texten – både med innehållet och språket. Under läsningen kommer ni att få besvara innehållsfrågor, diskutera i liten grupp och i större grupp, arbeta med ordkunskap samt skrivuppgifter kopplade till läsningen. Avslutningsvis skrivs en recension.

Innehåll

Syfte

Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr 11):

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 • läsa och analysera skönlitteratur (…)

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Centralt innehåll (utdrag ur Lgr 11):

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter (…). Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. (…)

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken (…)

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska

 • kunna använda olika sätt att läsa olika texter

 • kunna förstå, tolka och diskutera det lästa

 • kunna använda stavningsregler, skiljetecken

 • skriva recension, reflektera över det du läser  

Arbetssätt

Genomförande

Du kommer få

 • läsa boken Den döde sonen. Läsning sker i huvudsak under lektionstid, individuellt och i grupp.

 • samtala med dina klasskamrater om det ni läst

 • svara på frågor till boken/föra s k loggbok i ditt skrivhäfte

 • skriva en bokrecension

 

Redovisning

 • boksamtal

 • svara på frågor till boken/föra s k loggbok i ditt skrivhäfte. Dina svar ska lämnas in för bedömning

 • bokrecension
 • delaktighet i gruppdiskussioner och samtal under lektionstid

Bedömning

Det som bedöms är din förmåga att (utifrån kunskapskraven)

 • läsa skönlitteratur

 • göra muntliga/skriftliga sammanfattningar av bokens innehåll, tema och budskap

 • skriva en bokrecension med passande innehåll och språk

Matriser

SvA
Svensk som andraspråk åk 7 - Den döde sonen

Rubrik 1

Du behöver utveckla förmågan
>>>
>>>
>>>
Din förmåga att läsa skönlitteratur
Eleven kan läsa skönlitteratur (...) med
flyt
gott flyt
mycket gott flyt
Din förmåga att göra muntliga/skriftliga sammanfattningar av bokens innehåll, tema och budskap.
Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar (..) visar eleven läsförståelse.
enkla grundläggande
utvecklade god
välutvecklade mycket goda
Din förmåga att skriva en bokrecension med passande innehåll och språk.
Eleven kan skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning och fungerande anpassning till texttyper och normer och strukturer.
viss enkel i huvdsak
relativt god utvecklad relativt väl
god välutvecklad väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: