Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik

Skapad 2016-03-13 19:27 i Ormkärrskolan Västerås Stad
Vi lär oss om hur man går i trafiken. Vi lär oss några trafikmärken.
Grundsärskola 1 – 6 Estetisk verksamhet Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning Motorik Kommunikation

Känna igen några trafikregler och hur man beter sig när man går i trafiken

Innehåll

Målet med undervisningen

Målet för temat: TRAFIK

Du får lära dig några trafikregler.

Du får lära dig några trafikmärken.

Du får träna på att gå i trafiken på ett säkert sätt. 

 

Kopplingar till läroplan

 • VAA  1-9
  Leva tillsammans Regler och lagar med betydelse för eleven. Trafikregler och säkert beteende i trafiken.

Aktiviteter utifrån det centralt innehåll:

Vi titta på filmen "Trafiksmart" och Gatusmart om reflexer och säkra cyklar.

Vi gör trafikpromenader för att träna på att gå över gatan och vi går på vänster sida. 

Hur går vi över ett övergångsställe på ett bra sätt?

Vi åker buss till stan och tränar hur vi går i trafiken.

Vi pratar om trafikmärken och fotograferar några trafikmärken ex övergångsställe,

trafikljus, rött, gult och grön ljus , stoppmärke, cykelbana och gåbana

Vi gör en undersökning i några klasser på skolan:  Hur tar du dig till skolan? ( bil, buss, gå eller cyklar)

Vi målar några trafikmärken och lär oss vad de betyder. Vi gör ett trafikmemorie

Vi samtalar  om cykeln och varför ska man ha cykelhjälm på sig.

Vi spelar trafikspelet och  sjunger om trafiken på musiken.

Vi målar trafikbilder.
Kopplingar till läroplan

 • ES  1-9
  Estetisk framställning Presentationer, framträdanden och redovisningar såväl med som utan digitala verktyg
 • KOM  1-9
  Samspela, tala och samtala Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • MOT  1-9
  Friluftsliv och utevistelse Undersöka och orientera sig i närmiljön så väl med som utan digitala verktyg.
 • VAA  1-9
  Leva tillsammans Regler och lagar med betydelse för eleven. Trafikregler och säkert beteende i trafiken.

Dokumentation och Bedömning

Dokumentation görs med foton, sparat arbetsmaterial och lärarens anteckningar. Vi kommer fortlöpande att bedöma din utveckling med stöd av observation och i samtal kolleger emellan.

Matriser

MOT VAA VEU KOM ES
Trafik

Rubrik 1

Temat Trafik
Nivå 1
Deltagit
Nivå 2
Deltagit aktivt
Aspekt 1
Du har tränat att gå över ett övergångsställe
Ny aspekt
Du känner till några trafikmärken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: