Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Konsten att hålla ett tacktal"

Skapad 2016-03-13 21:38 i Fårboskolan Oskarshamn
Vettiga tacktal är i samhället numer en ytterst sällsynt vara. Ett falnande intresse för att leverera väl underbyggda och ironiska utspel verkar sprida sig som pesten. Därför ska vi under några lektioner lära oss att skriva och framföra ett bra tacktal. Tänk om vi i framtiden ställs inför utmaningen och inte har förmågan tacka den som tackas bör?
Grundskola 5 Svenska

Vettiga tacktal är i samhället numer en ytterst sällsynt vara. Ett falnande intresse för att leverera väl underbyggda och ironiska utspel verkar sprida sig som pesten. Därför ska vi under några lektioner lära oss att skriva och framföra ett bra tacktal. Tänk om vi i framtiden ställs inför utmaningen och inte har förmågan tacka den som tackas bör?

Innehåll

Avsnitt 1

Uppgifter

Matriser

Sv
SVENSKA år 5

Avkoda på årskursanpassad nivå
Kan med stöd avkoda texter.
Kan läsa med flyt.
Kan läsa med gott flyt.
Kan läsa med mycket gott flyt.
Läsa och förstå olika slags texter anpassade för årskursen
Uppfattar delar av innehållet eller tydligt framhävda detaljer i texten. Hittar endast ”precis där”-frågor. Behöver stöd för att utveckla lässtrategier.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet, väsentliga detaljer och tydliga budskap i texten. Använder lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan förstå innehållet såväl detaljer som budskap utifrån egna erfarenheter och omvärldsuppfattning. Använder lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Kan förstå innehållet såväl detaljer som budskap utifrån egna erfarenheter och omvärldsuppfattning och kan självständigt använda och dra slutsatser. Använder lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Analysera texter anpassade för årskursen.
Kan med stöd göra analyser genom att föra enkla resonemang om texters budskap.
Gör analyser genom att tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texters budskap och relaterar då till egna erfarenheter.
Gör analyser genom att tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om texters budskap och relaterar då till egna erfarenheter.
Gör analyser genom att tolka och föra ett välutvecklade och väl underbyggda resonemang om texters budskap och relaterar då till egna erfarenheter.
Skriva olika slags texter anpassade för årskursen.-berättande -sakprosa
Skriver texter där inga eller enstaka drag av genren förekommer. Behärskar inte de språkliga normerna.
Kan skriva enkla texter. Följer i huvudsak genren och de språkliga normerna.
Kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation. Följer genren och de språkliga normerna relativt väl.
Kan skriva väl fungerande och välutvecklade texter. Utnyttjar genrens möjligheter väl.
Bearbetar texter utifrån respons
Kan med stöd ge omdömen och bearbeta texter.
Gör enkla omdömen om texter. Kan utifrån respons bearbeta texter på ett ihuvudsak fungerande sätt för ökad tydlighet och kvalitet.
Gör utvecklade omdömen om teexter. Kan utifrån respons bearbeta texter på ett relativt väl fungerande sätt för ökad tydlighet och kvalitet.
Ger välutvecklade omdömen om texter. Kan utifrån respons bearbeta texter åpå ett väl fungerande sätt för ökad tydlighet och kvalitet.
Samtala på årskursanpassad nivå
Samtalar med stöd om egna erfarenheter och andra kända ämnen.
Kan samtala om egna erfarenheter och andra kända ämnen och för till viss del samtalet framåt med frågor och egna åsikter.
Kan samtala om egna erfarenheter och andra kända ämnen och för samtalet framåt med frågor och egna åsikter på et relativt fungerande sätt.
Kan samtala om egna erfarenheter och andra kända ämnen och för samtalet framåt med frågor och egna åsikter på ett väl fungerande sätt.
Muntligt redogöra/ presentera anpassat för årskursen
Läser innantill ur skriven text.
Kan genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur med viss anpassning till syfte och mottagare.
Kan genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur med relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Kan genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur med god anpassning till syfte och mottagare.
Söka, sammanställa och värdera information på årskursanpassad nivå
Behöver stöd för att söka, använda och sammanställa information.
Kan söka, använda, värdera och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Kan söka, använda, värdera och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor.
Kan söka, använda, värdera och sammanställa information från ett varierat urval av källor.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: