Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ke åk 6 "Surt och basiskt" vt-16

Skapad 2016-03-14 08:32 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Kemi
...

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Innehåll.

 Under detta område kommer vi främst att ha genomgångar och  laborationer. Ni kommer även att jobba en del självständigt.

Ni kommer att arbeta i par/grupp under laborationerna och enskilt vid vissa tillfällen.

Jag räknar med att området tar ca 2-3 veckor.

Bedömning

 Under detta område kommer ni att bli bedömda under lektionerna och då främst på hur ni resonerar och hur ni arbetar under laborationerna (att ni arbetar säkert och hur ni använder utrustningen).

Vi kommer att avsluta området med ett test.

Kunskaper.

Kopplingar till läroplan

 • Ke  E 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Ke  E 6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  E 6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Ke  E 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Ke  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Ke  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
 • Ke  E 6
  I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Matriser

Ke
Kemi kunskapskrav åk 4-6 (prog. ord)

E
C
A
Förmåga att
• använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som ....
... till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
... för samtalen och diskussionerna framåt.
... för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar och breddar den.
Förmåga att
• genomföra systematiska undersökningar i kemi
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och "..."
i huvudsak fungerande sätt.
ändamålsenligt sätt.
ändamålsenligt och effektivt sätt.
Förmåga att
• genomföra systematiska undersökningar i kemi
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då "..." resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ...
enkla bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersök-ningen.
utvecklade ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
välutvecklade ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Förmåga att
• använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
"..." resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I enkla och till viss del underbyggda
I utvecklade och relativt väl underbyggda
I välutvecklade och väl underbyggda
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: