Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande verksamhet - Fritidshem

Skapad 2016-03-14 10:12 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
En övergripande pedagogisk planering för skapande verksamhet i förskoleklass.
Grundskola F

I skapande stund lär man sig både om materialet samt om sig själv. I skapandet kan man utforska och fördjupa kunskapen och sin egna förmåga.

Innehåll

Mål

"Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden." ( Lgr11, kap. 1) 

Kopplingar till läroplan

  • Gr lgr11
    Läraren ska stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  • Gr lgr11
    Läraren ska ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,

Syfte

Vårt syfte är att skapa en verksamhet som är fylld med glädje, lust samt kreativitet. En verksamhet där elevernas tilltro och självförtroende stärks utifrån den givna ramen. En verksamhet där utbudet är brett och detta ger eleverna en möjlighet att utveckla och fördjupa sin kunskap i sitt skapande arbete. 

Arbetssätt

Varje vecka kommer alla färggrupperna bli erbjudna två aktiviteter att delta i. Den första aktiviteten ligger på måndagar och tisdagar och den andra på torsdagar och fredagar. Eleverna kan se vilken typ av aktivitet som erbjuds samt med vilken pedagog på aktivitetstavlan som finns i klassrummet. 

 

Pedagogen samlar färggruppen i det grupprum där aktiviteten kommer att vara och berättar och förklarar vad de ska göra samt hur. Eleverna får sedan sätta igång och skapa. Pedagogerna går runt och hjälper eleverna vid behov. 

 

När sedan alsterna är klara sätts dessa upp så att vårdnadshavare och eleverna kan se dessa under en tid.  

Reflektion

Under arbetes gång kommer pedagogerna ta foto för att dokumentera verksamheten. Dessa foto kommer även att laddas upp som blogginlägg på Unikum och skickas till föräldrarna. 

Det kommer även att ske en fortlöpande reflektion och utvärdering mellan pedagog och elever. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: