Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild-, musik- och svenskprojekt år 8 vt-16

Skapad 2016-03-14 12:54 i Torpskolan Lerum
Grundskola 8 Bild Svenska Musik

En bildspelsfilm om ungdomar och känslor.

Innehåll

Bildspel - Ungdomar och relationer

Din uppgift är att med hjälp av text, bild och musik skildra ungdomars (dina) tankar om känslor.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl  7-9
  Bildframställning Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
 • Bl  7-9
  Bildframställning Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
 • Bl  7-9
  Bildframställning Presentationer av eget bildskapande.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Uppgifter

 • Bildspel

Matriser

Sv Mu Bl
Bild

E
C
A
Teknik
Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt.
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt.
Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.
Eleven kombinerar bild, musik och text på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar bild, musik och text på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar bild,musik och text på ett väl fungerande sätt.
Presentation
Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.
Eleven presenterar sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven presenterar sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang
Du presenterar sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang
Reflektion
Utvärdering
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge utvecklade odömen om arbetsprocessen och visar då på välutvecklade samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocess och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Sv Mu Bl
Svenska

E
C
A
Kombinera texttyper
- samspela
Eleven kan förstärka och levandegöra diktens budskap genom att kombinera den med bilder och musik i ett bildspel så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan förstärka och levandegöra diktens budskap genom att kombinera den med bilder och musik så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan förstärka och levandegöra diktens budskap genom att kombinera den med bilder och musik så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Omdöme
Eleven kan ge ett enkelt omdöme om bildspelets innehåll och uppbyggnad.
Eleven kan gett ett utvecklat omdöme om bildspelets innehåll och uppbyggnad.
Eleven kan ge ett välutvecklat omdöme om bildspelets innehåll och uppbyggnad.

Sv Mu Bl
Musik

Sammanfattning
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
Samspel
Val av musik
Eleven använder musik som i någon mån samspelar med bilderna.
Eleven använder musik som relativt väl förmedlar känsla i samspel med bilderna.
Eleven använder musik som på ett effektfullt sätt förmedlar känsla i samspel med bilderna.
Bildväxlingar
Elevens bildväxlingar fungerar i någon mån i takt med musiken.
Elevens bildväxlingar fungerar relativt väl i takt med musiken.
Elevens bildväxlingar fungerar väl på ett effektfullt sätt.
Reflektion
Utvärdering
Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras skapande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras skapande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras skapande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: