Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 5 vt

Skapad 2016-03-14 17:43 i Nyhemsskolan F-3 A Halmstad
Vi arbetar med volym och vikt samt diagram, tid , tabeller och problemlösning.
Grundskola 5
...

Innehåll

Kunskapskrav

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra och sannolikhet med mycket gott resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Bedömning

Du ska kunna:

* göra enhetsomvandlingar för volym och vikt

* skriva enheter för volym och vikt i decimalform

* räkna uppgifter med volym och vikt

* avrunda tal

* göra enhetsomvandlingar för tid

* räkna ut tidsskillnader

*läsa av olika typer av diagram

* beräkna medelvärde

* delta aktivt vid problemlösningar

Genomförande

Bedömningen sker:

  • Löpande under lektionerna
  • Via diagnoser och provräkningar

Genom att lyssna på elevernas resonemang och föra dialog med eleverna

 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: