Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En produkts livscykel

Skapad 2016-03-15 07:42 i Österslättsskolan Karlshamn
I detta här arbetsområdet arbetar vi med en produkts livscykel. Arbetsområdet kommer att bedömas i både kemi och teknik.
Grundskola 7 – 9 Kemi Teknik
...

Innehåll

Syfte

Genom undervisning i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Kemi

- använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

- använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan

Teknik

- använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

- värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

- analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll

Kemin i vardagen och samhället

 • Människans användning av energi-och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
 •  Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

Kemin och världsbilden

 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik

 Teknik

 • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall.
 • Betydelsen av egenskaper , till exempel hårdhet och elasticitet, drag- och tryckhållfasthet vid val av material.
 • Teknikutvecklingsarbete, det vill säga hur behov tillgodoses med en viss konstruktion.
 • Återvinning och återanvändning av material.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar

Konkretisering

Under detta arbetsområde ska du utveckla dina kunskaper om

 • materialutveckling
 • hur material tillverkas
 • vilka råvaror som används och hur resurstillgångarna ser ut
 • vilken miljöpåverkningen tillverkningsprocessen har
 • vilken miljöpåverkan materialet har
 • återvinning av olika material
 • hälsorisker
 • nedbrytningsprocesser av olika material

Arbetssätt och undervisning

Frågeställningar / utgångspunkter

Produkten kan vara en förpackning, t ex en mjölkförpackning, eller en sammansatt produkt (max 2 material) t ex en fleecetröja.

Om produktens tillverkning

 • Vilka material är produkten gjord av?
 • Hur framställs och bearbetas råvarorna? Miljöpåverkan?
 • Vilka fördelar har dessa material?
 • Vilka nackdelar har materialen?
 • Varför har man använt dessa material (fysikaliska, kemiska egenskaper;värmetålighet, hållfasthet, lukttätt mm) till just denna produkt?
 • Vilka krav ställs på produkten som gör att man valt dessa material?
 • Hur tillverkas produkten?

Om utvecklingen och användandet

 • Hur har produkten utvecklats genom historien?
 • Vad har drivit fram utvecklingen av produkten?
 • Vilka och vems behov tillfredsställer denna produkt?
 • Finns alternativa produkter som gör samma sak på ett bättre/sämre sätt?
 • Hur vanlig är produkten i Sverige? Globalt?
 • Hur ser framtiden ut för denna produkt?

Om återvinningen

 • Vad gör man med produkten då den slängs?
 • Finns ett återvinningssystem för materialet? Används det tillräckligt mycket? Om det inte finns, vad händer då med materialet?
 • Hur gör man då man återvinner materialet?
 • Vilka nya produkter kan det bli?
 • Hur stor är påverkan på miljön om man jämför mellan återvinning/nytillverkning av produkten eller materialet.

 

Arbetsmetoder

Utnyttja biblioteket och datorn.

Du kan ringa, mejla, besöka företag – kolla med föräldrar, släkt osv om de vet någon som jobbar i branschen! Utgå från frågeställningarna nedan för att komma igång.

Redovisning

Arbetet redovisas muntligt i grupp och som ett collage.

Collaget ska visa hela produktens livscykel, från bearbetning av råvara till produkt och återvinning. Var kreativ! Kan du visa något praktiskt, experiment etc?

Bedöming

Bedömningen kommer att ske i både kemi och teknik utifrån det arbete som ni lämnar in enligt nedanstående matris

Avsnitt 6

Matriser

Tk Ke
kemi

Förmåga att granska information

På väg att nå målen
1
2
3
Söka information
Kan ännu inte söka information på egen hand.
Kan med viss hjälp söka relevant information.
Söker relevant information.
Söker relevant information på ett väl fungerande sätt.
Använda källor
Kan ännu inte bedöma källornas trovärdighet.
Kan med viss hjälp bedöma källornas trovärdighet.
Kan bedöma källornas trovärdighet.
Kan bedöma källornas trovärdighet på ett väl fungerande sätt.
Använda information
Kan ännu inte använda information på ett fungerande sätt.
Kan använda information på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda information på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda information på ett väl fungerande sätt.

Förmåga att använda begrepp, modeller och teorier

På väg att nå målen
1
2
3
Kunskaper
Har ännu inte tillräckliga kunskaper.
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.

Teknik

På väg att nå målen
1
2
3
Förmåga att använda ord och begrepp
Kan ännu inte undersöka tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur materialens egenskaper samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Kan undersöka tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur materialens egenskaper samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Kan undersöka tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur materialens egenskaper samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Kan undersöka tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur materialens egenskaper samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och ger exempel på andra liknande lösningar.
Förmåga att jämföra olika material
Kan ännu inte beskriva enkla likheter och skillnader mellan några olika material och deras användning
Beskriver enkla likheter och skillnader mellan några olika material och deras användning
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Förmåga att beskriva drivkrafter bakom teknikutvecklingk
Kan ännu inte beskriva någon drivkraft bakom produktens användning.
Kan beskriva någon drivkraft bakom produktens användning.
Kan föra välutvecklade resonemang kring hur produkten utvecklats genom tiderna och drivkrafterna bakom detta.
Kan föra mycket välutvecklade resonemang kring hur produkten utvecklats genom tiderna och drivkrafterna bakom detta.
Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
Kan ännu inte beskriva hur produkten eller förpackningen och dess material påverkar individen, samhället och miljön
Beskriver hur produkten eller förpackningen och dess material påverkar individen, samhället och miljön
Beskriver och resonerar kring hur produkten eller förpackningen och dess material påverkar individen, samhället och miljön
Beskriver hur produkten eller förpackningen och dess material påverkar individen, samhället och miljön och använder då väl underbyggda resonemang
Dokumentation
Har ännu inte visat förmåga att göra enkla dokumentationer av arbetet.
Gör enkla dokumentationer av arbetet där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Gör utvecklade dokumentationer av arbetet där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Gör välutvecklade dokumentationer av arbetet där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: