Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English-speaking countries år 7

Skapad 2016-03-15 08:45 i Pysslingen Skolor Karl Johans skola Pysslingen
Arbetsområde med koppling till olika kulturer i olika engelsktalande länder.
Grundskola 7 Engelska

You know how it is to live in Sweden, but do you have any idea of how it is in other countries? You will get to learn about how they live in a couple of English-speaking countries and then try to compare this with how you live.

Innehåll

Syfte och mål

Arbetsområdet syftar till att:

 • Träna din förmåga att förstå talad och skriven engelska
 • Utveckla din förmåga att formulera dig i tal och skrift
 • Utveckla din förmåga att föra en diskussion skriftligt och då bidra till att leda samtalet framåt.
 • Utveckla din förmåga att samtala kring egna upplevelser och göra jämförelser med andra kulturer och företeelser i länder där engelska används

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Elevens arbete

Vi kommer jobba enligt följande:

 1. Du läser några texter i boken Piece of Cake som alla handlar om hur skolan fungerar i Storbritannien, USA och Nya Zeeland. Du för anteckningar medan du läser.
 2. Du reflekterar över skolsystemen i dessa länder och skriver en text där du blandar det du läst om med egna upplevelser, erfarenheter och kunskaper. I din text gör du jämförelser mellan länderna, men jämför även med hur skolan fungerar i Sverige. 
 3. Du läser några kortare texter om livet i några engelsktalande länder och för anteckningar medan du läser. 
 4. Den information du fått genom att läsa texterna kopplar du sedan till dina egna erfarenheter, upplevelser och kunskaper för att sedan diskutera skriftligt med dina klasskamrater. Diskussionen utgår ifrån några påståenden.

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Bedömning

Jag bedömer dig under hela perioden då vi arbetar med temat. Jag tittar bland annat på:

 • Hur väl du förstår texterna
 • Hur väl du kan koppla den information du fått i texterna till dina egna upplevelser
 • I vilken grad du kan göra jämförelser mellan länder och med det du vet om livet i Sverige
 • Hur väl du kan diskutera påståendena skriftligt och då bidra till att föra samtalet framåt

I den text du lämnar in tittar jag på:

 • Ditt språk, alltså hur du formulerar dig och bygger meningar
 • Hur väl du kan anpassa ditt skrivande utefter uppgiften
 • I hur stor utsträckning du har jobbat igenom din text för att t.ex. rätta till stavfel och andra missar
 • Vilka kopplingar du gjort mellan de texter du läst och till det du själv har upplevt

I den skriftliga diskussionen tittar jag på:

 • Ditt språk, alltså hur du formulerar dig och bygger meningar (lägger inte så stort fokus på stavning)
 • Dina resonemang då du diskuterar påståendena
 • De strategier du använder för att bidra till samtalet och föra det framåt 

Under hela arbetsprocessen lägger jag även en vikt vid att du kopplar de kunskaper och erfarenheter du har kring hur det är att leva och bo i Sverige till den information du får kring de länder vi berör. Jag vill då att du hittar likheter och skillnader i levnadssätt. 

Kopplingar till läroplan

 • En  E 9
  Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
 • En  E 9
  Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 9
  I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • En  E 9
  I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • En  E 9
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
 • En  E 9
  Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
 • En  C 9
  Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
 • En  C 9
  Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  C 9
  I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • En  C 9
  Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • En  C 9
  I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
 • En  C 9
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
 • En  C 9
  Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
 • En  A 9
  Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
 • En  A 9
  Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  A 9
  I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
 • En  A 9
  Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
 • En  A 9
  I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
 • En  A 9
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
 • En  A 9
  Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: