Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Surrealism år 9

Skapad 2016-03-15 08:56 i Gillboskolan Sollentuna
Surrealism
Grundskola 9 Bild

Surrealism

Innehåll

Mål från läroplan och kursplan som ligger till grund för arbetsområdet:Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Förmågor och Centralt innehåll anpassade till arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Bl  7-9
  Bildframställning Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Bl  7-9
  Bildframställning Presentationer av eget bildskapande.
 • Bl  7-9
  Redskap för bildframställning Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  7-9
  Redskap för bildframställning Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Bedömning (konkretisering av kunskapskrav):

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du
Beskriver konstnärens liv
beskriver vad som utmärker konstriktningen du valt
hur du analyserar ett verk som konstnären gjort
samt 
hur du valt att göra en egen bild med utgångspunkt i konstriktningens stil

Undervisning:

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna


välja och specialstudera en konstnär, konstriktining, konstbild

Kopplingar till läroplan

 • Bl  A 9
  Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  A 9
  I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
 • Bl  A 9
  Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
 • Bl  A 9
  Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Bl  A 9
  Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
 • Bl  A 9
  Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
 • Bl  A 9
  Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
 • Bl  A 9
  Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
 • Bl  A 9
  Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.

Matriser

Bl
Bedömningsmatris Bild år 7-9 LGR 11 VT-15

Syfte

 • Bl   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl   undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl   analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Ej uppnått kunskapskraven.
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kommunicera med bilder
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett (.....) bildspråk
 • Bl  E 9
enkelt
utvecklat
välutvecklat
..och (...) genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  E 9
delvis
relativt väl
väl
Redskap för bildframställning
Du kan i arbetet använda olika tekniker, verktyg och material på ett (...) sätt....
 • Bl  E 9
i huvudsak fungerande
relativt välfungerande och varierat
väl fungerande, varierat och idérikt
..och (....) då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck
 • Bl  E 9
prövar
omprövar
prövar och omprövar då systematiskt
Bildkombination
Du kombinerar dessutom former, färger och bildkomposition på ett (...) fungerande sätt
 • Bl  E 9
i huvudsak
relativt väl
väl
Idéutveckling
Du kan i det bildskapande arbetet (...) idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Bl  E 9
bidra till att utveckla
utveckla delvis egna
utveckla egna
Bildpresentation
Du kan presentera dina bilder med (...) anpassning till syfte och sammanhang
 • Bl  E 9
viss
relativt god
god
Bildanalys
Du kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuella kulturer och för då (...) underbyggda resonemang med koppling till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. företeelser i omvärlden.
 • Bl  E 9
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
utvecklade och väl
Dessutom beskriver du bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett (...) användning av ämnesspecifika begrepp.
enkelt sätt med viss
utvecklat sätt med relativt god
välutvecklat sätt med god
Arbetsprocess/drivkraft
Under arbetsprocessen(...) (långsiktigt mål)
 • Bl  E 9
bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt
formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt
Kritik/reflektion
Du kan också ge (...) omdömen om arbetsprocessen och ....
 • Bl  E 9
enkla
utvecklade
välutvecklade
..visar då på (...) samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet. (långsiktigt mål)
 • Bl  E 9
enkla
förhållandevis komplexa
komplexa
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: