Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gracias 6 - Mi familia y el tiempo libre

Skapad 2016-03-15 08:56 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vi utgår ifrån texterna "Tengo hambre", "Mi famiia", "Toco la guitarra" och "El concurso" i boken Gracias 6.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval

Vi lär oss att prata om oss själva, vår familj och vad vi gör på fritiden på spanska.

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • veckodagarna
 • räkneorden 1-100
 • prata om vädret
 • bestämda/obestämda artiklar
 • vad olika frukter heter på spanska
 • berätta om din familj och dina kompisar
 • använda uttryck som till vänster, till höger och i mitten
 • prata och skriva om olika fritidsaktiviteter
 • använda olika verbformer för att t.ex. kunna säga jag pratar (hablo) du pratar (hablas) och han/hon pratar (habla)
 • beskriva olika personer till utseende (som lång, kort, ljushårig osv.)
 • gissa vem olika personer är när du hör en beskrivning av dom på spanska

Undervisning

I detta arbetsområdet kommer vi att träna spanska genom att läsa olika texter och lyssna på olika personer som pratar spanska. Vi kommer också att jobba aktivt med språket genom att använda det både muntligt och skriftlig på olika sätt samt bygga meningar.

Under arbetsområdets gång kommer ni att få presentera er själva och vad ni gör på er fritid i en muntlig presentation och skriva en kort text om er familj. Ni kommer också att få göra en läsförståelse och en hörförståelse som ni får bedömning på (se matrisen under).

Bedömning

I detta arbetsområdet kommer jag att bedöma:

 1. hur väl du kan förstå när du läser på spanska
 2. hur väl du kan förstå när du lyssnar på spanska
 3. hur väl du kan berätta om dig själv och dina fritidsaktiviteter på spanska
 4. huruvida du kan skriva en kort text om din familj på spanska

Matriser

M2
Bedömningsmatris i Moderna Språk 7-9, LGR11

Reception

- förståelsen av det man hör och läser på målspråket
1
2
3
LYSSNA
Du kan förstå vanliga ord och enkla fraser i... - tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i... - tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i ... - tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
LÄSA
Du kan förstå vanliga ord och enkla fraser i... - korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i... - korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i ... - korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Produktion

- det man själv skriver eller muntligt kan uttrycka på målspråket
1
2
3
TALA
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
SKRIVA
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: