Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia: Frihetstiden

Skapad 2016-03-15 09:14 i Jörlandaskolan Stenungsund
Grundskola 4 – 6 Historia Svenska

Ni har tidigare arbetat med historia ända från istiden. Ni har lärt er om stenåldern, bronsåldern, järnåldern, vikingatiden, medeltiden, vasatiden och stormaktstiden. Vi skall nu läsa om Frihetstiden, perioden efter stormaktstiden. En tid när folket var trötta på en mäktig kung som bestämde det mesta, de var trötta på krig och fattigdom och ville ha mer frihet!

Innehåll

Lgr 11

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
 • Hi  4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
 • Hi  4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Mål för arbetsområdet

Eleven skall ha grundläggande kunskaper om vad som hände under den historiska perioden Frihetstiden och vad som kännetecknar perioden.
Eleven skall veta något om bakgrunden till händelser och utvecklingen under perioden och kunna föra resonemang om orsker till och konsekvenser av samhällsförändringar och även beskriva samband mellan olika tidsperioder.
Eleven skall veta något om historiska gestalter som var viktiga under Frihetstiden.
Eleven skall veta något om människors levnadsvillkor under Frihetstiden och kunna föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven skall kunna visa på hur Frihetstiden påverkat vår egen samtid och kan motivera det med hänvisningar till det förflutna.
Eleven skall kunna resonera om varför det finns olika framställningar av historiska händelser, perioder och personer.
Eleven skall kunna använda historiskt källmaterial och föra resonemang om källornas användbarhet.
Eleven skall kunna använda historiska begrepp.
Eleven skall kunna skriva fakta på korrekt svenska.
Eleven skall kunna lägga till bilder som beskriver eller utvecklar texten.

Eleven skall kunna redovisa sina kunskaper muntligt för övriga klassen.

Så här skall arbetet bedömas

Arbetet med grupparbetet bedöms kontinuerligt och vid redovisningen. Eleverna kommer även få svara på frågor på en kanot (frågesport) samt eventuellt någon mer avslutande uppgift. 

Så här skall vi arbeta

Vi kommer främst använda oss av Boken om Historia 3 och läsa om Frihetstiden där.
Vi kommer även se på film.
Vi kommer även använda andra läromedel, faktaböcker och söka information på internet. 
Eleverna kommer arbeta i grupper med ett fokusområde och göra en Keynote om detta med stödord och bilder. Gruppen skall sedan visa sin Keynote och berätta vad de lärt sig för resten av klassen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: