Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cirkus

Skapad 2016-03-15 10:03 i Västra Berga skola Helsingborg
Under en tid kommer vi i klass 2 och 3 arbeta med tema Cirkus tillsammans med grundsärskolan och träningsskolan
Grundskola 2 – 3 Svenska som andraspråk Musik Svenska SO (år 1-3) Bild

Nu ska vi arbeta med tema Cirkus.

Tillsammans ska vi skapa en cirkusföreställning som vi ska bjuda in föräldrarna till.

Innehåll

Syfte

I läroplanen kapitel 1,Skolans värdegrund och uppdrag, står bland annat:

  • Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
  • Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.
  • Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.
  • I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas.
  • De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: