Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - kartan

Skapad 2016-03-15 10:14 i Bodaskolan Älvkarleby
Grundskola 3 Geografi SO (år 1-3)

Under ett par veckor ska du få möjlighet att utveckla dina kunskaper i geografi. Du ska lära dig namn och placering på världsdelar och världshav, samt lite mer om kartor och väderstreck. Vi ska även fördjupa oss i något land vi gärna vill resa till.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla förmågan att:

Undervisningens innehåll

Du kommer att:

 • få lära dig nya begrepp och dess betydelse, t.ex. plats, läge, gräns och väderstreck.
 • få arbeta med olika typer av kartor.
 • få träna på att återge lägen med hjälp av de fyra väderstrecken.
 • få lära dig vilka världsdelar och världshav som finns och även var de ligger.
 • titta på filmer, på bilder i böcker samt läsa faktatexter.
 • få lyssna på genomgångar och vara delaktig i diskussioner i både helklass och mindre grupper.
 • Orientera dig i närområdet.

Detta kommer att bedömas

Din förmåga att:

 • använda en kartbok.
 • beskriva och återge lägen med hjälp av de fyra väderstrecken.
 • namnge världsdelarna och världshaven samt peka ut dessa på en karta.
 • namnge och placera ut några för dig viktiga platser (tex. Alingsås, Stockholm, Paris, pyramiderna etc)
 • orientera dig efter en kart och peka ut var du är.
 • Använda en kopas och kunna läsa av kartan

 

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: