Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är en "god" människa?

Skapad 2016-03-15 10:18 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Arbetsområde med etik och moral
Grundskola 9 Religionskunskap

Vi kommer nu att arbeta med etik och moral och diskutera olika etiska och moraliska dilemman. Vad är ont och vad är gott, vad är rätt och fel.Vilka konsekvenser får våra val vi gör dagligen? Du kommer att få reflektera över vad du själv tycker i olika frågor samt koppla ditt resonemang till olika etiska modeller. 

Innehåll

Syften för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen i religionskunskap ska enligt kursplanen främja din personliga utveckling genom att du får möjlighet att reflektera kring livsfrågor och identitet. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för dig att utveckla en peronlig livshållning och förståelse för ditt eget och andras sätt at leva. Undervisningen ska vidare bidra till att du utvecklar en förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar.

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re  7-9
  Etik Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.

Undervisningens innehåll: Vad?

Vi kommer att utveckla förmågan till etisk argumentation genom kunskaper om olika etiska begrepp och etiska modeller.

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re  7-9
  Etik Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
 • Re  7-9
  Etik Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.

Undervisningens innehåll: Hur?

Du ska under detta arbetsområde utveckla din förmåga att:

 • arbeta självständigt och i grupp
 • använda ett kritiskt tänkande
 • känna till och förklara begreppen etik och moral
 • bli medveten om samspelet mellan fakta och värderingar
 • känna till och reflektera kring olika etiska dilemman
 • kunna uttrycka dina åsikter och argumentera för dem.

Detta gör vi genom att:

 •  diskutera muntligt i helklass och i mindre grupper
 • genomgångar av olika begrepp inom området
 • värderingsövningar
 • arbeta med olika texter

 

 

Kunskapskrav (9)

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Kopplingar till läroplan

 • Re  E 9
  Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Bedömning

Bedömning kommer att ske under varje lektionstillfälle.

Den förmågan kommer jag att bedöma:

 

 •  att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller

 

Matriser

Re
Att resonera och argumentera

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Aspekt 1
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Re
Förmåga att reflektera över livsfrågor och andras identitet

Rubrik 1

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Aspekt 1
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till vis del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar det eller breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: