Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olika ämnen hemma (surt och basiskt) år4

Skapad 2016-03-15 12:17 i Fria Maria Barnskola Grundskolor
Fördjupning vanliga kemikalier hemma och i samhället i ämnet kemi
Grundskola 4 Kemi

Visste du att många av de kemikalier vi har hemma är både frätande och farliga. Detta och lite mera ska du få fördjupa dig i under temat "Farlig ämnen hemma". Förutom att lära dig lite om varningssymboler och risker ska du och få lite mera om vad som är surt och motsatsen till surt. Hur du kan avläsa om ett ämne är surt eller inte..

Innehåll

Syfte med undervisningen

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med kemins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden.

Följande mål i det centrala innehållet i Lgr11 ligger till grund för arbetsområdetKopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Målet med undervisningen

Under temats gång kommer du ges möjlighet att lära dig:

 • veta lite om vad som surt eller basiskt
 • veta lite om pH- skalan/värde och indikatorer
 • lära sig om kemikalier som finns hemma
 • lära sig hur de är märkta, varningssymbolerna
 • lära sig något om vilka risker/påverkan som finns med hanteringen av dessa
 • lära sig hur man delar in de farliga kemikalierna hemma
 • lära sig hur man gör om olyckan är framme
 • lära sig hur man förvarar farliga kemikalier hemma på ett säkert sätt
 • ord och begrepp

Undervisning och arbetsformer

Eleverna kommer att få arbeta såväl teoretiskt genom diskussioner, läsa och svara på frågor, se filmer, ord och begrepp och söka information i olika källor som praktiskt med experiment som att man kan mäta om något är surt eller basiskt
genom att använda sig av pH-skalan.


Avslutningsvis gör eleverna en utvärdering av sitt arbete och vilka kunskaper de lärt sig under temats gång.

Bedömning

Bedömningen kommer att vara kopplad till undervisningen och arbetsformerna samt målen och kunskapskraven samt matrisen nedan.

Genom att du deltar aktivt i alla aktiviter som ingår i temat kan du visa att du har kunskaper om detta ämne. Att vi varierar arbetsätten ges du möjlihget att på olika nivåer visa din förmågor undet temat gång såväl i ensklida sammanhang eller i grupp.

Jag kommer att dels titta på hur du deltar i de olika momeneten för temat. Samt att du aktivt bidrar med egna erfarneheter i ämnet. 

Matriser

Ke
Farliga ämnen hemma

Nivå 1
Utvecklingsmöjlighet
Nivå 2 Kunskapskrav för årskursen
Nivå 3
Varningssymboler
Kemiska farosymboler
 • Ke  E 6
Du har grundläggande kunskaper om hur kemikalier är märkta.
En utvecklingsmöjlighet för dig är att du förbättrar dina kunskaper i hur några symboler ser ut och vad de betyder. Samt hur det bör hanteras.
Du har grundläggande kunskaper om hur kemikalier är märkta. Du visar kunskap i hur några symboler ser ut och vad de betyder.
Du har goda kunskaper om hur kemikalier är märkta. Du visar kunskap i hur flertalet symboler ser ut och vad de betyder. Du kan redogöra för hur dessa kemikalier bör hanteras.
Undersökning
Använda för årskursen anpassade undersökningar
 • Ke  E 6
Du behöver stöd att genomföra en planerad undersökning.
En utvecklingsmöjlighet för dig är att förbättra din förmåga att genomföra undersökningar. Det kan du göra genom att jag ger dig enkla instruktioner och att du tar hjälp vid genomförande tills du känner dig säker.
Du klarar av att följa instruktionerna och genomföra en planerad undersökning.
Du klarar av att följa instruktionerna och genomföra en planerad undersökning. Samt bidra till formulera enkla frågeställningar.
Dokumentation
Använda för årskursen anpassade dokumentationer
 • Ke  E 6
Du behöver stöd för att göra en enkel dokumentation av resultaten. .
En utvecklingsmöjlighet för dig är att förbättra din förmåga att dokumentera dina undersökningar med både text och bild. Det kan jag hjälpa dig med genom att du får en enkel mall att gå efter tills du blir säker. Samt att du får hjälp att ta fram fakta text om det behövs.
Du gör en enkel dokumentation av resultaten i text och bild.
Du dokumenterar alla resultat i text och bild.
Ord och begrepp
Använda för årskursen anpassade begreppen surt, basiskt, indikator, ph-värde, ph-skala mm
 • Ke  E 6
När vi diskuterar eller skriver använder du ord och begrepp slumpartat
En utvecklingsmöjlighet för dig är att förbättra din förmåga att använda kemins begrepp. Det kan jag hjälpa dig med genom att vi skriver orden och slå upp vad de betyder och pratar om orden. Du kan även använda dig av orden i dina dokumentationer sedan.
När vi diskuterar eller skriver använder du något begrepp på ett fungerande sätt.
När vi diskuterar eller skriver använder du många begrepp på ett fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: