Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"!Feliz cumpleaños" (kap 7, åk 7)

Skapad 2016-03-15 13:44 i Västra Berga skola Helsingborg
Vi kommer under kommande period jobba med kap 7 i läroboken ”Vale 7”.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

Vi kommer under kommande period jobba med kap 7 i läroboken ”Vale 7”. Genom att läsa olika texter och arbeta med olika uppgifter kommer ni att utveckla er språkförståelse i tal och skrift. Vi kommer också att beröra grammatiken (verb, substantiv och adjektiv) under perioden.

Innehåll

Mål att arbeta mot:

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga:

 • att läsa och förstå spanska texter i olika sammanhang och kunna svara muntligt och skriftligt på frågor som rör texterna

 • att förstå talad spanska i olika sammanhang samt kunna svara på frågor och tilltal på spanska

 • att använda grammatik du lärt dig när du skriver och talar

 • att uttrycka sig muntligt och skriftligt på spanska

Undervisningens innehåll:

Vi kommer att utgå från läroboken "Vale 7" kap 7.

Vi arbetar med:

 • ord för födelsedagar, månader och årstider
 • att skriva en egen kort text på spanska om din födelsedag och närmaste familj
 • läsa och översätta texten på s. 28-29.

 • utöka ordförståelsen (s. 89)
 • olika uppgifter (skriftliga och muntliga)

 • hörförståelse

 • textförståelse

 • grammatik (verb, substantiv och adjektiv)

Uppgifter

 • Redovisning av kap 7 (onsdagen den 13 april)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömningsmatris för arbetsområde 2 i spanska år 7 (Vale 7, kap 7)

----------------->
Risk för att du inte når kunskapskraven för betyget E
----------------->
----------------->
----------------->
Lyssna och förstå
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Du känner igen vissa ord/uttryck men inte tillräckligt för att förstå sammanhanget.
Du förstår det mest väsentliga i tydligt tal, som upprepas vid behov. Förstår frågor som behandlar ämnen eller kapitel vi nyligen gått igenom.
Du uppfattar huvudinnehållet när språket talas långsamt och tydligt även om mindre bekanta ämnen berörs som t.e.x. ämnen vi för länge sedan behandlat och lämnat.
Du förstår helheten samt vissa detaljer i innehållet när språket talas tydligt. Du kan sammanfatta helheten i det du hört.
Läsa och förstå
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Du känner igen vissa ord/uttryck men har svårt att förstå sammanhanget i en mycket kort och enkel text, trots hjälp av ordlista.
Du har visat att du med hjälp av ordlista förstår huvudinnehållet i enkla texter som behandlar saker du känner till och du kan svara på enkla frågor om innehållet.
Din ordförståelse är god. Du kan ta till dig större delen av innehållet i mycket enkla texter och av sammanhanget gissa dig till betydelsen av nya ord.
Du tillgodogör dig innehållet i mycket enkla texter och visar förståelse för både helhet och detaljer.
Samtala och berätta muntligt
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Du har svårt för att besvara enkla frågor med enstaka ord eller inlärda fraser Du kan inte berätta vad du heter, hur gammal du är, var du bor på ett mycket enkelt språk.
Du kan med hjälp av givna ord och fraser samtala och berätta om personliga förhållanden på ett enkelt språk, men du behöver stöd för att själv sätta igång ett samtal.
Du kan binda samman ord och satser till meningar och berätta lite om dig själv och andra. Du gör dig förstådd i vissa enkla vardagssituationer och kan föra mycket enkla samtal inom ämnesområden vi arbetat med.
Du har ett gott uttal och det är lätt att förstå dig. Du uttrycker dig mestadels klart och tydligt. Du kan berätta med sammanhang och visst flyt om dig själv och andra. Du kan utan större svårigheter samtala om välkända områden och samtalsämnen du fått tid att öva på.
Skriva
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Du kan skriva och stava till orden vi tränar på, men du kan inte formulera enkla meningar eller skriva några meningar om dig själv.
Du kan utan svårighet skriva några enkla meningar om dig själv. Du kan skriva en mycket enkel text med hjälp av en mall eller stödfrågor. Du använder mest givna ord och fraser utan större variation och upplever svårigheter att tillämpa grammatiken du hittills lärt när du skriver.
Du kan förhållandevis lätt skriva korta och mycket enkla texter med välbekanta ord utifrån givna instruktioner. Du kan skriva korta texter om välbekanta ämnen och, med viss svårighet även använda den grammatik du hittills lärt när du skriver.
Du kan kommunicera skriftligt på för nivån enkel men begriplig spanska. Du kan binda samman ord och satser som du lärt dig till enkla meningar. Du använder givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket. Du kan utan större svårigheter använda den grammatik du hittills lärt dig när du skriver.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: