Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä VT 16 Åk 9 Fr Les objets LJ

Skapad 2016-03-15 13:48 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval
...

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna 

  • beskriva ett föremål till färg, form och användning
  • förstå enkla beskrivningar i tal

 

Innehåll

Arbetsområdet avser kunskapsområdena Tala, skriva och samtala samt Lyssna.

Genomförande

 Vi arbetar med ord för att beskriva föremål.  

 

Bedömning

Du visar att du kan beskriva föremål genom att redovisa muntligt samt göra ett hörtest. 

 

 

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna … utveckla sin förmåga att formulera sig i tal och skrift samt uppfatta talad franska. 

 

Matriser

M2
Les objets

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tala
Eleven kan uttrycka sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Exempel: Du förmedlar ett innehåll på ett sådant sätt att en fransktalande person förstår utan större problem. Du gör en del uttalsfel, men ditt uttal är begripligt. Din intonation ligger långt ifrån målspråkets (t.ex. låter det svenskt eller entonigt).
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Exempel: Du förmedlar ett innehåll och är tydlig, på ett sådant sätt att en fransktalande förstår utan problem. Du gör enstaka uttalsfel, men de stör inte begripligheten. Du talar med visst flyt. Din intonation påverkas till viss del av svenskan.
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Exempel: Du förmedlar ett innehåll väl och har inga problem att göra mig förstådd på målspråket. Du har ett näst intill korrekt uttal och du talar med flyt. Din intonation närmar sig målspråkets.
Lyssna
Du förstår det väsentliga av innehållet när språket talas tydligt.
Du förstår innehållet i talat språk och gör enkla sammanfattningar av helheten.
Du förstår innehållet i talat språk, såväl helhet som detaljer."
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: