Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik Jehovas vittnen

Skapad 2016-03-15 14:18 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap Svenska

I den här övningen tränar du dig i utvärdera källors relevans och trovärdighet. I tre olika typer av texter om Jehovas vittnen presenteras det vad de står för och din uppgift är att värdera källornas användbarhet för en uppgift där man ska beskriva tolerans och öppenhet.

Innehåll

Avsnitt 1

Kopplingar till läroplan

  • Re
    Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  • Sv
    Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Matriser

Re Sv
Svenska kunskapskrav år7-9

F
E
C
A
Söka och värdera information
Informationssökning och källkritik
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Re Sv
Religion Kunskapskrav år 7-9

F
E
C
A
Information & källor
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: