👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ondskan - bok och film i åk 9

Skapad 2016-03-15 18:04 i Victoriaskolan Grundskolor
Ett arbete i svenska där vi, utifrån Jan Guillous Ondskan och filmen med samma namn, läser och diskuterar. Vad är ondska och varför utför en människa ondskefulla handlingar? Är det vanligare att man utför ondskefulla handlingar, om man själv blivit illa behandlad?
Grundskola 9 Svenska

Genom att läsa Jan Guillous Ondskan får vi möjlighet att reflektera över frågor som: Vad är ondska? Varför blir en människa våldsam? Är våld alltid av ondo eller kan det någon gång vara befogat? Vi får också möjlighet att identifiera oss med en huvudperson, som står upp för sina åsikter även när han har många emot sig. Vi kommer också se filmen och jämföra den med boken. Projektet avslutas med en skrivuppgift, kopplat till t.ex. artiklar och intervjuer som rör bok, film eller författare.

Innehåll

Detta ska du lära dig (syfte):

Syftet med detta arbete är att du ska lära dig...

 1. Att få inblick i en annan människas tillvaro, som kanske skiljer sig helt från din egen (identifikation). 
 2. Att resonera skriftligt och utveckla dina tankegångar genom läsloggar.
 3. Att muntligt diskutera olika frågor med utgångspunkt i boken. 
 4. Hur man kan bygga upp en dramatisk berättelse/film (dramaturgi).
 5. Att skriva en resonerande text med källhänvisningar. 

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa och diskutera (skriftligt och muntligt) boken Ondskan 
 • Se filmatiseringen av Ondskan
 • Läsa artiklar och andra texter om boken, filmen och författaren Jan Guillou.
 • Skriva en resonerande text med källhänvisningar

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

 

 Vi kommer med hjälp av matrisen nedan att bedöma dina förmågor att läsa, skriva, tala och lyssna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv

Matriser

Sv
Bedömning SVENSKA:

Övergripande mål:
ANSVAR
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Du deltar i undervisningen och tar ett visst ansvar för ditt eget och gruppens lärande.
Du deltar i aktivt i undervisningen och tar ansvar för ditt eget och gruppens lärande.
Du deltar aktivt i undervisningen och tar gott ansvar för ditt eget och gruppens lärande.
Övergripande mål:
SJÄLVSTÄNDIGHET
Du försöker komma igång på egen hand och du försöker arbeta ganska självständigt.
Du kommer oftast igång på egen hand och arbetar ganska självständigt.
Du kommer igång på egen hand och arbetar självständigt.
Har arbetat med
Grundläggande förmågor
Utvecklade förmågor
Välutvecklade förmågor
Läsning - läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll visar eleven mycket god läsförståelse.
Läsupplevelsen - Tolka och resonera kring text
Dessutom kan eleven utifrån egna och andras erfarenheter tolka och föra enkla resonemang (som man oftast förstår) om vad texter/bilder handlar om och vad eleven tycker om texten/bilden. Eleven kan på ett enkelt sätt uttrycka åsikter om hur texten/bilden kan påverka en individ eller samhället.
Dessutom kan eleven utifrån egna och andras erfarenheter tolka och föra utvecklade resonemang (med försök till jämförelser och exempel) om vad texter/bilder handlar om och vad eleven tycker om texten/bilden. Eleven kan på ett utvecklat sätt uttrycka åsikter om hur texten/bilden kan påverka en individ eller samhället och förklarar/motiverar detta.
Dessutom kan eleven utifrån egna och andras erfarenheter tolka och föra välutvecklade resonemang (med jämförelser och exempel) om vad texter/bilder handlar om och vad eleven tycker om texten/bilden. Eleven kan på ett välutvecklat sätt uttrycka åsikter om hur texten/bilden kan påverka en individ eller samhället och förklarar/motiverar detta.
Skriva - textkvalitet
Eleven kan skriva olika slags texter med: - viss språklig variation - enkel textbindning (meningsbyggnad, stycken och röd tråd) - i huvudsak fungerande anpassning till syfte (vad texten ska förmedla) och mottagare (vem som läser texten).
Eleven kan skriva olika slags texter med: - språklig variation - utvecklad textbindning (meningsbyggnad, stycken och röd tråd) - fungerande anpassning till syfte (vad texten ska förmedla) och mottagare (vem som läser texten).
Eleven kan skriva olika slags texter med: - god språklig variation - välutvecklad textbindning (meningsbyggnad, stycken och röd tråd) - välfungerande anpassning till syfte (vad texten ska förmedla) och mottagare (vem som läser texten).
Resonerande text med källhänvisning
Texten: - följer instruktionerna för texttypen - har en enkel uppbyggnad - innehåller några enkla resonemang - är oftast ganska tydlig, så att man förstår vad som sägs - är skriven med ett enkelt språk (exempelvis ordval) - hänvisar till åtminstone någon källa på ett ganska korrekt sätt
Texten: - följer instruktionerna för texttypen och fungerar ganska väl i sammanhanget - har en utvecklad uppbyggnad - innehåller några utvecklade resonemang - är tydlig och genomarbetad - är skriven med ett varierat språk som passar för texttypen - hänvisar till åtminstone ett par källor, på ett korrekt sätt
Texten: - följer instruktionerna för texttypen och fungerar väl i sammanhanget - har en välutvecklad uppbyggnad - innehåller välutvecklade och nyanserade resonemang kring tankar och åsikter - är genomarbetad och känns trovärdig - är skriven med ett träffande och varierat språk som passar texttypen väl - hänvisar till några källor, på ett korrekt och lite varierat sätt
Tala - samtala
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla argument. Eleven för samtalen och diskussionerna framåt litegrann.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade argument. Eleven för med sina inlägg samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade argument. Eleven för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.