Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - namngeografi, valfri inriktning

Skapad 2016-03-15 20:46 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
Grundskola 8 Geografi
...

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Namngeografi

Den första uppgiften handlar om namngeografi; att känna till världsdelar och -hav, länder, städer mm som är relevanta i ett svenskt "allmänt" perspektiv t ex vilka länder som ofta förekommer i svensk media etc.

Genomförandet av det här kommer att ske i form av en geograficup med hjälp av http://online.seterra.net/sv    Vi inleder med seedning under vecka 13, och det kommer göras genom att elev kommer till mig och utför "Världens länder" och utifrån det kommer eleven placeras i ett "slutspelsträd" där eleverna spelar mot varandra i utvalda kategorier som kommer att lottas fram (semifinaler kommer bestå av 3 matcher och finalen kommer bestå av 5 matcher) tills vi har en segrare. Kategorierna är följande: Europas länder, Europas städer, världsdelar, världens stora länder, världens bergskedjor, världens hav och sjöar, världens floder, världens 25 största städer, Sverige de 25 största tätorterna.

Regler: det gäller att utföra det så snabbt som möjligt med så lite fel som möjligt. Procent fel kommer att medföra tidstillägg enligt följande..99-90 % = 30 sek, 89-80% = 60 sek 79-70% = 90 sek  69-60% = 120 sek.

Valfri inriktning - fördjupning (utkast, mer info kommer)

2 alternativ:

1) Fördjupa dig/er om en världsdel / del av världsdel / region utifrån ett geografiskt perspektiv (naturgeografi, kulturgeografi)

 

2) Naturkatastrofer; orsaker, varför, förlopp, konsekvenser, förebyggande åtgärder mm. Berätta, beskriva om en naturkatastrof.

 

Genomförande: Arbeta i grupp, redovisning/presentation, prov.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: