Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografimixen - natur & kultur

Skapad 2016-03-15 22:00 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
Grundskola 7 Geografi
...

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Grundkurs

Vi inleder med grundkurs och går sedan vidare med fördjupning.

 

Använd digilär och lär genom följande kapitel - läs / lyssna igenom kapitel och svara på 123-frågor. Om man vill fördjupa och lära sig mer finns också möjligheten att svar på uppgifterna som följer med respektive kapitel. Följande kapitel är aktuella:

 • Naturkrafter - kapitel 1,2 och 3.
 • Kulturgeografi - kapitel 1, 3 och 5.
 • Människans miljö - 3, 5, 6 och 7.

 

Kunskapstest vecka 16 på ovanstående kapitel.

Fördjupning - land, region, världsdel

Fördjupning bör bestå av 3 delar; en del naturgeografi, en del kulturgeografi, och en del analys.

De två första delarna är till stor del beskrivande där man presenterar landet / region / världsdel. Här använder man sig av fakta, sammanhang, enklare resonemang, jämförelser.

Innehållet som bör vara med är följande:

1) Naturgeografi: a) geografiskt läge/storlek,b) namngeografi, c) klimat/vegetation, d) berggrund (yttre/inre krafter),e)  naturkatastrofer, f) naturresurser.

 

2) Kulturgeografi: a) befolkning (befolkningspyramid,-ökning, -täthet, medellivslängd), b) styrelseskick, politik, krig, konflikter, c) BNP/capita, utbildning, läs- och skrivkunnighet, sjukvård, d) Näringsliv, handel, infrastruktur, e) miljön, hållbar utveckling f) i- och u-land

 

3) Analys: 2-5 dilemma/problem/utmaning/konflikt/utveckling. I dilemmat, problemet etc så bör man ha följande i åtanke för att utveckla sitt resonemang; orsak-konsekvenser-önskat läge-och hur ska man komma dit (prognos).

 

Fördjupningen pågår fr o m vecka 17 t o m vecka 20. Då ska det skriftliga vara klart, alltså inlämning vecka 20. Fr o m vecka 21 är det muntlig redovisning.

Matriser

Ge
Geografimixen - natur & kultur

Behöver förbättras
E
C
A
Naturgeografi test
Kulturgeografi test
Fördjupning
Naturgeografi / Kutlurgeografi / Analys
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: