Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Big bang, människan och rymden. Vt 2016

Skapad 2016-03-15 22:19 i Stureskolan Hedemora
Ett arbetsområde som inleds med Big bang, jordens utveckling och livets uppkomst på jorden. Vi kommer att ta reda på vilka de första människorna var. Området innehåller också arbete med jorden, månen och solen.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) NO (år 1-3)

Hur skapades jorden?

Hur såg det första livet på jorden ut?

Vilka var de första människorna på jorden?

Hur rör sig solen, jorden och månen i förhållande till varandra?

Det här är några av de frågor som du kommer att arbeta med i det här arbetsområdet.

Innehåll

Viktiga ord och begrepp:

Universum, rymden, big bang, människa, jorden, solen, månen, årstider, himlakroppar, rotera, kontinenter, världshav, världsdelar, planeter och stjärnor.

Syfte och centralt innehåll i Lgr 11:

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • NO
  Syfte - Kemi använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Centralt innehåll kopplat till arbetsområdet:

 • Människans uppkomst och vandringar.
 • Jordens, solens och månens  rörelser i förhållande till varandra.
 • Månens olika faser.
 • Stjärnbilder och stjärnhimlens olika utseende vid olika tider på året.
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna, på länder och platser som är betydelsefulla för dig.

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Så här ska vi arbeta:

Under arbetet kommer du att arbeta mot målen genom att vi:

 • läser och skriver faktatexter tillsammans. 
 • har gemensamma genomgångar där jag visar och berättar.
 • ser på faktafilmer.
 • arbetar praktiskt, exempelvis kommer du att göra en "snurra" som visar hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra.
 • arbetar i grupper med faktafördjupning om någon av planeterna i vårt solsystem. 
 • redovisar det ni kommit fram till i grupperna för varandra i klassen.
 • besöker Framtidsmuséet i Borlänge. Där kommer du bland annat att delta vid en visning i planetariet.

Det här ska du kunna när vi arbetat med arbetsområdet:

Du ska kunna:

 • visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • på ett enkelt sätt berätta vad det är som gör att vi har dag och natt och olika årstider på jorden.
 • berätta några fakta om jorden och vad det som gör att det finns liv på vår planet.
 • berätta vad de olika världsdelarna heter, var de ligger och hur stora de är.
 • berätta något om hur det första livet på jorden uppkom och de första människorna på jorden.

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • SO   3
  Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • SO   3
  Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Så här visar du vad du lärt dig:

 • Du deltar aktivt då vi pratar och resonerar, i helklass och i mindre grupper.
 • Du dokumenterar det vi arbetar med i form av enkla texter och i bilder.
 • Du skriver enkla faktameningar och faktatexter.
 • Du ritar bilder som du berättar om.
 • Du följer de instruktioner som ges i arbetet.
 • Du jämför dina upptäckter med andra upptäckter som gjorts i klassen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: