Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens befolkning och resursfördelning

Skapad 2016-03-16 08:14 i Vallhallaskolan F-6 Oskarshamn
Ett arbete om levnadsvillkor runt om i världen.
Grundskola 6 Geografi

Vissa områden på jorden är tättbefolkade, medan andra är nästan folktomma. Varför är det så?

Hur många får egentligen plats på jorden och hur ska vi få mat och vatten att räcka till alla?

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Genom undervisningen utvecklar du kunskaper om geografiska förhållanden. Du ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Det här kommer du att få undervisning om:

Geografi

Livsmiljöer

 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark och skogar.
 • Fördelningen av Europas befolkning, orsaker till fördelningen samt konsekvenser av denna.


Geografins metoder

 • Kartan, topografiska och tematiska kartor.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, t. ex. olika tillgång på utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

 

Det här ska du lära dig:

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ge  E 6
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 6
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
 • Ge  E 6
  Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.

Så här kommer vi att arbeta:

Du kommer att få:

 • muntliga genomgångar
 • arbetsuppgifter, enskilt, grupp och i helklass utifrån "Upptäck, Jordens resurser"
 • film ur serien Banderoll
 • öva på begrepp med hjälp av Libers "Begreppsmaskin",
 • öva på att ta reda på fakta med hjälp av tematiska kartor, diagram och tabeller.

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • utifrån två temakartor sammanställa en tabell,
 • bearbeta källor och sammanställa en tabell med fakta,
 • att ta reda på fakta med hjälp av ett diagram,
 • resonera om och ge förslag på hur levnadsvillkor kan bli bättre t. ex. genom utbildning,
 • resonera kring hur barn kan påverkas av att växa upp i flyktingläger,
 • resonera om hur vattenbrist kan vara orsak till fattigdom,
 • redogöra för människors viktigaste behov,
 • redogöra för sambandet mellan rent dricksvatten, hälsa och mat i världen,
 • resonera om hur minskad fattigdom i världen kan leda till att fler lär sig läsa och skriva.

 

I slutet av arbetet får du visa dina förmågor i ett prov med frågor från Np åk 6 geografi.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: