Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Vt-16

Skapad 2016-03-16 08:23 i Östlyckeskolan Alingsås
Vi kommer att lägga störst fokus på det talade språket. Genom glosträning, ord och bildträning som förstärker ämnet, samt mycket dialoger så eleverna blir stimulerade att våga använda det engelska språket. Våga prata engelska är huvudsyftet.
Grundsärskola 7 – 9 Engelska

Vi använder språk för att tänka, kommunicera och lära. Kan vi flera språk har vi större möjligheter till kontakter och det ger oss större förståelse för andra sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagslivet.Kunskaper i engelska ökar därför våra möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på engelska och en tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. 

Bedömning - vad och hur

Eleven ska visa sin förmåga:

¤ att få en ökad ordbank på engelska. 
¤ att kunna läsa enkla engelska texter 
¤ att kunna delta i dialoger på engelska. . 
¤ kunna några vanligt förekommande fraser på engelska.
¤ att förstå enkel talad engelska.

Kopplingar till läroplan

 • En  E 9
  Eleven kan i tal och samtal i olika situationer medverka i att uttrycka sig med ord, fraser och meningar.
 • En  E 9
  Eleven kan medverka i att redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande talad engelska och texter som består av bekanta ord.
 • En  E 9
  Eleven kan också medverka i att skriva texter för att kommunicera i olika sammanhang.

Undervisning / så arbetar vi

Detta kommer vi arbeta bland annat med:
 • genomgångar
 • läsa olika typer av texter samt översätta
 •  mycket muntliga övningar
 • eget arbete i läroböckerna

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Tala och samtala Samtal om vardagshändelser och bekanta och aktuella ämnen.
 • En  7-9
  Tala och samtala Samtal om egna tankar och upplevelser
 • En  7-9
  Lyssna och läsa Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa Filmer och dramatiserade berättelser för unga.
 • En  7-9
  Skriva Beskrivningar och meddelanden.

Matriser

En
Engelska Grundsär år 7-9

Tala och samtala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala
Samtal i olika situationer
Du kan i samtal i olika situationer **medverka** i att uttrycka dig med ord, fraser och meningar.
Du kan i samtal i olika situationer uttrycka dig sammanhängande på ett **delvis fungerande** sätt.
Du kan i samtal i olika situationer uttrycka dig sammanhängande på ett **väl fungerande** sätt.
Tala
Tal i olika situationer
Du kan i tal i olika situationer **medverka** i att uttrycka dig med ord, fraser och meningar.
Du kan i tal i olika situationer uttrycka dig sammanhängande på ett **delvis fungerande** sätt.
Du kan i tal i olika situationer uttrycka dig sammanhängande på ett **väl fungerande** sätt.

Lyssna och läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lyssna
Sammanhängande talad engelska som består av bekanta ord
Du kan **medverka** i att redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande talad engelska som består av bekanta ord.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande talad engelska som består av bekanta ord.
Du kan på ett **väl fungerande** sätt redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande talad engelska som består av bekanta ord.
Läsa
Texter som består av bekanta ord
Du kan **medverka** i att redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande engelska texter som består av bekanta ord.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande engelska texter som består av bekanta ord.
Du kan på ett **väl fungerande** sätt redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande engelska texter som består av bekanta ord.

Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva
Skriva texter för att kommuncera i olika sammanhang
Du kan också **medverka** i att skriva texter för att kommunicera i olika sammanhang.
Du kan också på ett **delvis fungerande** sätt skriva texter för att kommunicera i olika sammanhang.
Du kan också på ett **väl fungerande** sätt skriva texter för att kommunicera i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: